Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Innstiller på gjenvalg

Valgnemnda i Norges Bondelag innstiller på gjenvalg av ledelsen.

innstilling: Om valgnemndas innstilling går gjennom, blir det den samme trioen som skal lede Bondelaget også neste år. Her er de fotografert ved tiltredelse i 2021. (Foto: Kevin Karlsen Nordnes)
innstilling: Om valgnemndas innstilling går gjennom, blir det den samme trioen som skal lede Bondelaget også neste år. Her er de fotografert ved tiltredelse i 2021. (Foto: Kevin Karlsen Nordnes)

– Norges Bondelag skal ha et styre med medlemmer som bidrar til langsiktig strategisk tekning, som har solid markedsforståelse og evne til både å stille aktuelle spørsmål og komme med forslag til gode og modige svar. Vi har lett etter kandidater som ser helheten i landbrukspolitikken og har forståelse og interesse for organisasjonsbygging, sier Lars Halvard Wetterstad, leder av valgnemnda.

– I tillegg ser vi etter positivt engasjement og kommunikasjonsevne. Både innad i næringa, men også overfor opinionen og samfunnet for øvrig, fortsetter Wetterstad.

Engasjert og dyktig styre

Ledertrioen velges for ett år av gangen, mens styremedlemmer velges for to år. Ved siden av personlige kvalifikasjoner og egenskaper er det tatt hensyn til kjønnsfordeling, distriktsrepresentasjon, ulike produksjoner og bruksstørrelser.

Valg av nytt styre skjer på årsmøtet til Bondelaget 15. og 16. juni. Wetterstad er glad for at det er så mange dyktige personer som engasjerer seg i Bondelaget.

Audhild Slapgård fra Trøndelag og John-Erik Skjellnes Johansen fra Nordland innstilles som styremedlemmer for to nye år. Arne Elias Østerås tar ikke gjenvalg, og Thor Johannes Rogneby fra Innlandet er innstilt som ny representant fra FK Agri.

Som varamedlemmer foreslår valgnemnda gjenvalg av Thorleif Müller fra Vestfold som 1.varamedlem og Peder Nernæs fra Vestland som 2. varamedlem. Åse Sundvor fra Innlandet.

innstilles som nytt 3. varamedlem.

Karl Fredrik Okkenhaug fra Trøndelag innstilles som ny ordfører, mens Bente Gro M. Slettebø fra Rogaland innstilles som ny varaordfører.

Varamedlemmer og ordfører velges for ett år.

– Vi i valgnemnda mener at innstillinga som legges fram for årsmøtet bidrar til et styre som er godt kvalifisert til å arbeide for bonden i hele landet, i en tid som er krevende og hvor inntektsoppgaven er stor, sier Wetterstad.

Neste artikkel

Veterinærvakt fikk ansvar for dyr med 5,5 timers kjøreavstand