Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Ingen funn av MRSA hos svin i 2020

Funnene fra 2020 viser at vi fortsatt klarer å holde MRSA hos svin under kontroll, skriver Veterinærinstituttet.

641: Overvåkingsprogrammet MRSA hos svin undersøkte prøver fra totalt 641 besetninger i 2020. (Illustrasjonsfoto: Foods of Norway)
641: Overvåkingsprogrammet MRSA hos svin undersøkte prøver fra totalt 641 besetninger i 2020. (Illustrasjonsfoto: Foods of Norway)

– Nå har vi gjennom flere år dokumentert at vi klarer å holde forekomsten på et svært lavt nivå. I 2020 ble det faktisk ikke påvist MRSA i noen grisebesetninger, hverken via overvåkingsprogrammet eller via andre undersøkelser, og det er jo veldig bra, sier prosjektansvarlig ved Veterinærinstituttet, Anne Margrete Urdahl.

Overvåkingsprogrammet, som Veterinærinstituttet utfører på vegne av Mattilsynet, undersøkte i 2020 prøver fra totalt 641 besetninger. Av disse var det 81 avlsbesetninger, 12 nav i purkeringer, 18 av de aller største smågrisproduserende eller kombinerte besetningene, og de resterende 530 var besetninger med mer enn ti purker.

I 2020 ble det undersøkt noe færre besetninger enn tidligere år, og flere av de som skulle vært prøvetatt to ganger, ble kun prøvetatt en gang.

Annonse

– Prøvetaking av besetninger antas å ha vært noe påvirket av de nasjonale COVID-19 restriksjonene, forklarer Urdahl.

Forskeren mener det er essensielt at man nå ikke lar de gode resultatene, og vanskelighetene med å få prøvetatt besetningene, ligge til grunn for å «senke garden» og redusere prøvetakingen framover. Det vil fort kunne slå tilbake og ende i at vi får et større utbrudd vi må håndtere.

MRSA hos gris er meldepliktig som B-sykdom. Du finner informasjon om hvordan varsle og melde om antibiotikaresistente bakterier på nettsidene til Mattilsynet.

LA-MRSA er dyreassosierte varianter av MRSA, men både LA-MRSA og andre MRSA-varianter kan smitte mellom dyr og mennesker. Svin og friske mennesker blir sjelden syke av LA-MRSA.

Neste artikkel

Fugleinfluensa påvist hos flere villfugler