Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Ingen ekstra koronastøtte til lokalmatprodusenter

Landbruks- og matdepartementet (LMD) følger ikke opp innspillet fra Bondelaget om koronastøtte til tilleggsnæringene.

Ordningen om gratis deltakelse på salgsmesser og Bondens Marked ba Bondelaget om i midten av juni. Det er veldig positivt at LMD innfører dette tiltaket, men en fattig trøst for dem som er hardest rammet, mener Sigrid Hjørnegård i Bondelaget. Bildet er fra Bergen Matfestival. (Foto: Karl Erik Berge)
Ordningen om gratis deltakelse på salgsmesser og Bondens Marked ba Bondelaget om i midten av juni. Det er veldig positivt at LMD innfører dette tiltaket, men en fattig trøst for dem som er hardest rammet, mener Sigrid Hjørnegård i Bondelaget. Bildet er fra Bergen Matfestival. (Foto: Karl Erik Berge)

I brevet skriver departementet:

«Etter en samlet vurdering har departementet konkludert med at det er krevende å etablere en egen likviditetsordning for tilleggsnæringer i landbruket i tillegg til den generelle kompensasjonsordningen som allerede eksisterer. Departementet støtter imidlertid Norges Bondelags vurdering om at det er behov for å stimulere til mer direktesalg for lokalmatprodusentene som har utfordringer som følge av Covid-19. I supplerende oppdragsbrev til Innovasjon Norge vil vi derfor åpne for at Bondens marked, og andre salgsmesser for lokalmat, kan søke Innovasjon Norge og Utviklingsprogrammet om støtte for å dekke deltakerkostnader. Dette kan gi produsentene mulighet til å delta på messer gratis eller til redusert pris.»

– En mager trøst

– Vi er ikke overrasket, men selvfølgelig skuffet over at LMD argumenterer med at det er så krevende å lage en ekstra ordning for disse bøndene. For de bøndene som har mistet inntektene, og kanskje må gi opp, er dette en mager trøst, sier generalsekretær Sigrid Hjørnegård i Bondelaget.

Annonse

Ordningen om gratis deltakelse på salgsmesser og Bondens Marked ba Bondelaget om i midten av juni.

– Det er veldig positivt at LMD innfører dette tiltaket, men en fattig trøst for dem som er hardest rammet. Likevel er det viktig å oppfordre produsentene om å bruke denne muligheten til å sikre avsetning dette vanskelige året, sier Hjørnegård.

Mange tiltak

LMD mener det er iverksatt en rekke tiltak for å avhjelpe situasjonen, som også kommer målgruppen til gode.

«I tillegg til regjeringens kompensasjonsordning, lempninger i permitteringsregelverk og endring i betalingsfrister for mva., er det gjort flere tiltak på landbruksområdet for å avhjelpe situasjonen. Innenfor Utviklingsprogrammet og Investerings- og bedriftsutviklingsordningen (IBU-ordningen) er det gjort justeringer som er tilpasset tilleggsnæringene i landbruket», heter det i brevet.

Neste artikkel

Én dansk bonde har fortsatt 4000 mink