Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Importen av mathavre utvides til 28 600 tonn

Mengden mathavre som kan importeres innenfor matkornkvoten, utvides til 28 600 tonn for sesongen 2018/2019.

Havre trives godt i et relativt kjølig og fuktig klima. Den klarer seg godt under skrinne vekstvilkår, og kornslaget har derfor en viktig posisjon i Norden, særlig i Norge, Finland og Sverige.  2018 ble et særs dårlig kornår pga. tørken. (Arkivfoto)
Havre trives godt i et relativt kjølig og fuktig klima. Den klarer seg godt under skrinne vekstvilkår, og kornslaget har derfor en viktig posisjon i Norden, særlig i Norge, Finland og Sverige. 2018 ble et særs dårlig kornår pga. tørken. (Arkivfoto)

Utvidelsen skyldes fjorårets dårlige kornavling, skriver Landbruksdirektoratet.

Årets kornsesong har gitt kvalitetsutfordringer som gjør tilgangen på norsk mathavre begrenset. Oppdatert prognose fra markedsregulator Norske Felleskjøpet tilsier et importbehov på 28 600 tonn mathavre for 2018/2019.

Møllene må sikre tilgangen

Annonse

"Havre til mat er generelt sett forutsatt dekket av norsk produksjon, og møllene må selv sikre seg tilgang for å dekke sitt behov. I år som i fjor, der avlingen, for eksempel av værmessige årsaker ikke klarer å dekke etterspørselen av tilfredsstillende kvalitet, kan det værenødvendig å åpne for import av disse kornslagene også innenfor kvoten", skriver Landbruksdirektoratet.

Økologisk havre til gryn

I kvantumet som Landbruks- og matdepartementet har åpnet for, ligger bl.a. økologisk havre til grynproduksjon, som også mangler i en normalsesong.

Importen skal også dekke et ekstraordinært behov på grunn av redusert avling totalt og dårligere kvalitet.

Neste artikkel

Blåser opp til bråk rundt melkedistribusjon