Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

– Ikke overraskende, men svært alvorlige funn

Nestlederen i Rogaland Bondelag reagerer sterkt på at Mattilsynet i fylket i såpass stor grad ikke har fulgt eget regelverk.

Ole Martin Eikeland, nestleder i Rogaland Bondelag, spør seg hvilke reelle ankemuligheter bonden har når han eller hun får et vedtak om forskjellige avvik som ikke er håndfast beskrevet. (Arkivfoto)
Ole Martin Eikeland, nestleder i Rogaland Bondelag, spør seg hvilke reelle ankemuligheter bonden har når han eller hun får et vedtak om forskjellige avvik som ikke er håndfast beskrevet. (Arkivfoto)

Sist uke omtalte Bondebladet en fersk rapport fra fjorårets internrevisjon av forvaltningskvaliteten i Mattilsynet Rogaland.

Rapporten viser mangler i hopetall i et utvalg på 30 saker fra 1. januar 2018 til 25. oktober 2019.

Eksempelvis har det vært flere udokumenterte påstander i vedtak, og i en tredjedel av sakene har ikke forutsetningene for å unnlate forhåndsvarsling før tilsyn vært oppfylt.

Ifølge Mattilsynets toppsjef Ingunn Midttun Godal, er det heller ikke slik at funnene bestrides ute i de to Rogaland-avdelingene.

– Svært alvorlig

Nestleder Ole Martin Eikeland i Rogaland Bondelag reagerer på omfanget av mangler, og alvorligheten i manglene.

– Vi er avhengig av at Mattilsynet fungerer. Når det ikke fungerer, slik som denne rapporten tydelig viser, er det svært alvorlig. Funnene er ikke akkurat overraskende, men det er likevel svært alvorlig når de viser at Mattilsynet ikke følger sitt eget regelverk. Tilliten svikter både hos bonden og forbrukere når kontrollinstansen ikke klarer å følge det regelverket den er blitt pålagt å følge, sier Eikeland.

Han forteller at den type forhold som er avdekket, ikke er ukjent for Rogaland Bondelag.

Annonse

Også det at forvaltningskvaliteten samlet sett er bedre i avdeling Sunnhordland og Haugalandet enn i avdeling Sør-Rogaland, Sirdal og Flekkefjord, er han kjent med.

– Hvorfor er det slik?

– Det blir pekt på forklaringer som at opplæringen ikke er god nok, og at det ikke er gode nok rutiner. Om ett kontor har utviklet seg litt feil, vil det bli flere alvorlige saker der, sier nestlederen.

Flere lite konkrete vedtak

Eikeland vil ikke rangere alvorligheten i de fire avvikene og to merknadene i rapporten. Han påpeker at alle hver for seg er alvorlige, og at det er enda verre om flere av avvikene «har havnet oppå hverandre».

Blant de mange funnene, er at en tredjedel av de vurderte hastevedtakene ikke er formulert konkret, klart og tydelig. Dét burde være helt unødvendig, mener Eikeland.

– Man skulle tro at om Mattilsynet fant en mangel, og denne var konkret, så ville mangelen også kunne beskrives konkret. Dét er viktig for at bonden skal forstå vedtaket og kunne etterprøve det, påpeker han.

Eikeland spør seg hvilke reelle ankemuligheter bonden har når han eller hun får et vedtak om forskjellige avvik som ikke er håndfast beskrevet.

Mattilsynet skriver i sin rapport at det ikke har grunn til å tro at de 30 sakene som er vurdert har medført inngripende konsekvenser for enkeltvirksomheter eller enkeltpersoner.

Eikeland sier han ikke har grunnlag for å konkludere rundt dette.

Nestlederen i Rogaland Bondelag vil heller ikke begi seg ut på en vurdering av omfanget av det som er blitt påstått fra flere hold: at enkeltinspektører opererer med en egen, politisk agenda.

Neste artikkel

Samtlige dyr fremsto avmagret og i ferd med å sulte i hjel