Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Ikke flere helseplager i flåttområder

Innbyggere i områder der det er mye flått har ikke flere helseplager enn befolkningen ellers, viser ny forskning fra Sørlandet.

I forskningsprosjektet TickVa har forskere undersøkt befolkningen i Søgne i Vest-Agder, et område med mye flått.

3 500 personer i Søgne har avgitt blodprøve, og 3 000 har svart på et omfattende spørreskjema i undersøkelsen.

– Mindre plaget av utmattelse

– Vi finner at folk i Søgne er mindre plaget av utmattelse og trøtthet, og har mindre eller like mange helseplager som den øvrige befolkningen, sier overlege Erik Thomas Thortveit ved Sørlandet Sykehus HF til NRK.

Personer som oppgir at de har blitt bitt av flått eller har hatt en flåttbåren infeksjon, rapporterer imidlertid om litt flere helseplager enn andre.

Forskerne tror ikke det nødvendigvis betyr at flåttbitt eller flåttbårne infeksjoner gir flere helseplager, men at det er lett å knytte uforklarte helseproblemer til flått.

Annonse

Borreliose har økt

Flåttsykdommen borreliose har økt de siste 20 årene. Mange setter økningen i tilfeller av borreliose i sammenheng med økende bestander av hjortedyr (rådyr, hjort og elg), som er vertsdyr for flåtten som sprer sykdommen.

Selv om antallet borreliose-tilfeller øker med tettere hjortedyrbestand, så er ikke denne økningen stor nok til alene å forklare økningen av borreliose-tilfeller i Norge, skriver Nibio.

Krever blod tre ganger

Borrelia-bakterien smitter via skogflått. Den krever et måltid blod tre ganger i løpet av sitt 3–4 år lange liv.

Skogflåtten suger blod fra både smågnagere og større mellomverter, slik som hjort og rådyr, for å utvikle seg fra larve til nymfe og voksen flått.

Nymfestadiet er kanskje det farligste stadiet for mennesker, siden flåtten er så liten og ikke blir oppdaget så lett, skriver Nibio.

Neste artikkel

Antibiotikabruken til hundar bør endrast