Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Husdyrgjødsel til besvær

Ingresser og overskrifter kan ofte være en utfordring. I forrige utgave av Bondebladet kan det se ut som Nibio og jeg sier at forslag til nytt gjødselregelverk vil medføre 40 prosent reduksjon i antall melkekyr i Norge. Dette stemmer ikke. Ikke har jeg sagt det, og ikke har Nibio skrevet det i den aktuelle rapporten om samfunnsøkonomiske effekter av nytt gjødselregelverk.

Det Nibio har gjort beregninger på er antall bruk som kan bli påvirket samt kostnader og nytte ved aktuelle tilpasninger. Rapporten peker på at det mange steder er ledig spredeareal i nærheten, slik at man kan bli kvitt økt overskudd ved å kjøre gjødsla over litt lengre avstander. Men i en del lokalsamfunn, og spesielt I Rogaland, der det i praksis ikke er ledig spredeareal, trengs andre løsninger, f.eks. biogass og borttransport.

Annonse

Realiteten er uansett at en sterk innstramming i regelverket kan ha store kostnader, og hva konsekvensene til slutt blir er ikke lett å spå. Mye kan settes i spill. Derfor kan det i videre prosesser framover være behov for å se et litt større og mer helhetlig bilde, der man også tar med andre kostnadskrevende eller konkurranseskjerpende faktorer husdyrproduksjonene vil måtte forholde seg til.

Neste artikkel

Har oppdaget ny «arktisk» barkbille