Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Høypatogen fugleinfluensa påvist hos rødrev

Veterinærinstituttet har påvist høypatogent fugleinfluensavirus hos to rødrever i Stad kommune.

Analyser av prøver viste at begge revene var positive for høypatogent fugleinfluensavirus (H5N1). Katte- og hundeeiere bør være ekstra oppmerksomme, skriver Veterinærinstituttet. (Illustrasjonsfoto: Mostphotos)
Analyser av prøver viste at begge revene var positive for høypatogent fugleinfluensavirus (H5N1). Katte- og hundeeiere bør være ekstra oppmerksomme, skriver Veterinærinstituttet. (Illustrasjonsfoto: Mostphotos)

I juli 2022 ble to rødrevvalper ble observert syke i Stad kommune, og disse ble avlivet av dyrevelferdshensyn. Analyser av prøver fra svelget viste at begge revene var positive for høypatogent fugleinfluensavirus (H5N1), skriver Veterinærinstituttet.

En rekke villfuglarter i Norge, inkludert Svalbard og Jan Mayen, ble rammet av høypatogen fugleinfluensa (HPAI) i 2021/2022.

Utbruddet har medført stor dødelighet i villfuglpopulasjonene i enkelte områder, og åtseletere, som rødrev, utsettes for et høyt smittepress ved å spise store mengder smittede fugler.

I 2021–2022 ble det i Europa påvist sporadiske tilfeller av HPAI hos en rekke ville pattedyr, som rødrev, ilder, oter, grevling, gaupe, steinkobbe og havert.

Annonse

Kliniske symptomer på HPAI hos rovdyr varierer, men nevrologiske symptomer som sirkelgange, skjev hodestilling og dårlig balanse er hyppigst rapportert.

Det er derfor viktig at befolkningen er oppmerksomme på syke dyr i områder med påvist HPAI i villfuglpopulasjonen, og rapporterer dette til Mattilsynet. Denne oppfordringen gjelder spesielt hvis rovdyrene har nevrologiske symptomer som beskrevet ovenfor.

Vær oppmerksom på at det i kan ligge døde og syke fugler i terrenget. Hunde- og katteeiere bør følge med og holde kjæledyrene unna disse.

Neste artikkel

Tre fjørfeprodusentar har fått 12,6 millionar kroner i erstatning