Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Høyesterett er i gang med saken om ulvejakta

Den betente striden om ulvejakta har nådd Høyesterett. Fem dager er satt av for å avgjøre sakene om lisensfelling.

Illustrasjonsbilde: Shutterstock
Illustrasjonsbilde: Shutterstock

Partene som møter i Høyesterett, er Staten ved Klima- og miljødepartementet, som har partshjelp av Norges Bondelag, Norskog, Norges Skogeierforbund og Utmarkskommunenes Sammenslutning, og WWF Verdens naturfond.

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) har sagt at han ser fram til å få en klargjøring fra Høyesterett.

– Staten anket dommen til Høyesterett fordi vi mener vedtakene om lisensfelling av flokkene Osdalen og Julussa er innenfor lovens rammer. Mange har sterke meninger om hvor mye ulv vi bør ha i Norge. Men uavhengig av om man er for eller mot lisensfelling av ulv, må vi ha klarhet i hvilke rettslige rammer som gjelder, sier han.

Begge sider hadde anket til Høyesterett dommen til Borgarting lagmannsrett der WWF fikk medhold i to av tre av vedtakene om felling. Lagmannsretten mente at vedtakene fra 1. desember 2017 og 7. februar 2018 om lisensfelling i Julussa- og Osdalen-revirene og felling av tre ulvevalper i de samme revirene var ugyldige. Men streifvedtaket fra 1. desember 2017 er gyldig, fastslo lagmannsretten.

Annonse

Nå skal Høyesterett vurdere sakene på nytt. Behandlingen går i fem dager fra onsdag 3. mars til tirsdag 9. mars.

Neste artikkel

Ulvetispe felt i Eidsvoll