Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Hjort smittet av skrantesjuke

En hjort felt i Møre og Romsdal hadde skrantesjuke.

Veterinærinstituttet bekrefter at de har funnet skrantesjuke på en hjort. Dyret ble felt i Møre og Romsdal. Dette er første gang det er funnet skrantesjuke på hjort i Norge.

Onsdag ble det meldt inn mistanke om skrantesjuke på en hjort, og det er det samme dyret som nå er felt. Det er et eldre hunndyr, og smitten ble bekreftet ved prøve av hjernevevet.

Annonse

Mattilsynet skal trappe opp kartleggingen av hjort i fylket.

Skrantesjuke ble funnet på villrein i fjor, og siden den gang har det dukket opp noen flere tilfeller. Det er blitt skutt mye villrein for å hindre smitte. Det ble også funnet skrantesjuke på en elg i Trøndelag.

Neste artikkel

Tuberkulose påvist på storfe i Rogaland