Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Her finner du råd om sykdom, svangerskap og fødsel

Norges Bondelag har utarbeidet veiledere om velferdsytelser ved sykdom og svangerskap/fødsel hos bonden.

Føre var: – Det lønner seg å lese gjennom den nye veilederen på nettet for å danne seg et bilde av hvordan man bør innrette seg før man eventuelt blir syk, sier advokat Elise Midling-Hansen. Foto: Guro Bjørnstad
Føre var: – Det lønner seg å lese gjennom den nye veilederen på nettet for å danne seg et bilde av hvordan man bør innrette seg før man eventuelt blir syk, sier advokat Elise Midling-Hansen. Foto: Guro Bjørnstad

Ved å gå inn på Bondelagets nettside og lese kan man unngå kostbare fallgruver.

Advokat Elise Midling-Hansen i Norges Bondelag sier at reglene om sykepenger er vanskelige, og hun får stadig spørsmål om dette.

Det er ekstra komplisert for selvstendig næringsdrivende bønder som skal forholde seg til avløserordningen og egen forsikring gjennom NAV, i tillegg til sykepenger fra folketrygden. Mange bønder har i tillegg arbeid utenfor gården.

– Vi ønsker å få fram reglene på en enkel måte, rettet direkte mot bonden. I veiledningen går vi ikke veldig dypt inn i regelverket, formålet er å gi folk en oversikt over hvor de er i terrenget. Jeg håper mange leser gjennom også før de eventuelt blir syke for å danne seg et bilde av hvordan de bør innrette seg, sier Midling-Hansen.

Sykepenger

– Er det spesielle fallgruver du vil nevne?

– Mange selvstendig næringsdrivende har ikke et bevisst forhold til hvilke inntekter som danner grunnlag for sykepenger. Hvis man blir syk, ser NAV som hovedregel på gjennomsnittet av personinntekten din for de siste tre år. Næringsinntekt inngår i personinntekten, mens kapitalinntekt, som for eks. leieinntekter, ikke gir grunnlag for sykepenger. En annen fallgruve er at man kan få krav om tilbakebetaling om man mottar næringsinntekt når man er sykemeldt. Dette må man være klar over, og heller for eks. betale for avløser fra egen lommebok for å redusere inntekten.

– Jeg anbefaler å føre dialog med regnskapsfører for å vite hva du har krav på ved sykdom. I tillegg bør du vurdere om du vil tegne forsikring for jordbrukere gjennom NAV. Dette er for sent å gjøre når man har blitt syk. Det gjelder å skaffe oversikt over ytelsene på forhånd, sier Midling-Hansen.

Annonse

Mindre i uføretrygd

– Har det stor betydning for ytelsene hvor lenge man er syk?

– Man har krav på sykepenger i 52 uker. Ved lengre sykdom går man eventuelt over på arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd, og man vil da få mindre utbetalt enn sykepenger. I den nye veilederen går vi ikke inn på hvilke ytelser man har krav på ved langvarig sykdom, men vi får også mange henvendelser om uføretrygd, sier bondelagsadvokaten.

Svangerskap og fødsel

Når det gjelder svangerskap og fødsel, gjelder de fleste spørsmål hvor mye man har krav på å få utbetalt i foreldrepenger og reglene om avløsertilskudd.

– Par som nettopp har overtatt en gård må være oppmerksom på hvordan fødselspenger beregnes. Noen har ikke opparbeidet seg nok inntekt til å ha rett på foreldrepenger. Har man vært selvstendig næringsdrivende kortere enn tre år, vil NAV fastsette inntekten ved skjønn. Et av momentene NAV vil vektlegge ved fastsettelse av inntektsgrunnlaget er hva man har innbetalt i forskuddsskatt, så det kan være en fordel å ha innbetalt forskuddsskatt i startfasen. Har man for lav inntekt til å ha rett på foreldrepenger, har man i utgangspunktet heller ikke rett på avløsertilskudd. Her det viktig å være klar over at det er mulig å søke om dispensasjon, sier Midling-Hansen.

Hun legger til at man også må være oppmerksom på hvordan man fordeler inntekt mellom ektefeller/samboere.

– Hvis man er midt i etableringsfasen, kan det være dumt å si opp jobb utenfor gården rett før man blir gravid. Man får dårligere inntektsgrunnlag ved overgang fra arbeidstaker til selvstendig næringsdrivende, forklarer bondelags­advokaten.

De fleste spørsmål hun får dreier seg om sykepenger og foreldrepenger, og ett spørsmål går igjen for alle kategorier: «Hva får jeg utbetalt?»

Neste artikkel

Ingen ekstra koronastøtte til lokalmatprodusenter