Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Her er landbrukets 100 mektigste

Hvem bestemmer egentlig over det landbruket vi har i landet vårt?

Matmakt: Bondebladet og Nationen kårer for 3. år på rad landbrukets 100 mektigste personer. Fotomontasje: Bondebladet/Shutterstock.
Matmakt: Bondebladet og Nationen kårer for 3. år på rad landbrukets 100 mektigste personer. Fotomontasje: Bondebladet/Shutterstock.

For tredje år på rad kårer Bondebladet og Nationen de mektigste personene i landbruks-Norge.

Makt kan defineres som evnen til å nå sine mål, om så mot andres vilje og interesser. Makten kan utøves synlig, i en beslutningsprosess, eller skjult, gjennom innflytelse over andre menneskers beslutninger. Vår ambisjon med maktlista er å vise hvem som har størst påvirkning på bondens rammebetingelser og inntekt, hva som spises og hvordan maten produseres.

Gå til lista: Her er landbrukets 100 mektigste

Politikerne har stor innflytelse over beslutninger som tas, men vår liste viser at det også ligger mye landbruksmakt i for eksempel embetsverk, samvirkeorganisasjoner, næringsmiddelindustri og media.

Annonse

Sjekk relasjoner og aksjeposter

I årets liste kan du nå se hvilke relasjoner som eventuelt finnes mellom personene på lista, hvilke aksjer de eventuelt eier og hva slags produksjonstilskudd de eventuelt mottar. Informasjonen er hentet fra aksjonærregistret og Landbruksdirektoratets oversikt over tilskudd til landbruksforetak.

Gå til lista: Her er landbrukets 100 mektigste

Dette er juryen

Juryen som har kåret landbrukets 100 mektigste har gjort suverene vurderinger og valg, og skrevet sine begrunnelser helt fritt og uavhengig av redaksjonene i Bondebladet og Nationen. Juryleder er Reidar Almås, sosiolog og professor i bygdesosiologi og regionalpolitikk. Juryen har i tillegg bestått av: Yngve Ekern journalist, matskribent og forfatter, tilknyttet Aftenposten, Linda Sunde, journalist i Bondebladet og Kato Nykvist, politisk redaktør i Nationen.

Neste artikkel

Dyrevernlobbyistene klatrer mest