Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Her er landbrukets 100 mektigste

Hvem bestemmer egentlig over det landbruket vi har i landet vårt? For andre år på rad kårer Bondebladet og Nationen de mektigste personene i landbruksnorge.

Illustrasjonsfoto: Shutterstock/Gajus

Makt betyr å ha autoritet eller myndighet over noe. Det kan defineres som evnen til å nå sine mål, om så mot andres vilje og interesser. Når vi rangerer hvem som er landbrukets 100 mektigste personer, er det reell makt vi har vektlagt. Den kan utøves synlig, for eksempel i en beslutningsprosess eller skult gjennom å skaffe seg innflytelse over andre menneskers beslutninger.

Klikk her for å se hele maktlista

Vår ambisjon med maktlista er å vise hvem som har størst påvirkning på bondens rammebetingelser og hvordan maten vi spiser produseres i dag og i tida framover.

«Vår ambisjon med maktlista er å vise hvem som har størst påvirkning på bondens rammebetingelser

Bondebladet
Annonse

Politikerne har stor innflytelse over beslutninger som tas, men vår liste viser at det også ligger mye landbruksmakt i for eksempel embetsverk, samvirkeorganisasjoner, næringsmiddelindustri og media.

Vi har også sett på de forskjellige maktfeltene seg imellom, for eksempel på forholdet mellom næringsliv, politikk, organisasjoner og media.

Neste artikkel

Innovasjon Norge prioriterer ikke korntørker i Trøndelag