Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Henrik Nordtun Gjertsen innstilt som ny leder for NBU

Valgkomiteen i Norges Bygdeungdomslag har innstilt Henrik Nordtun Gjertsen (22 år) som ny leder for organisasjonen. Valget skjer på NBUs Årsmøte 18–19 juli.

Henrik Nordtun Gjertsen er bygdepolitisk nestleder i NBU i dag. Nå er han innstilt som leder. (Foto: Eryk Oskar Swiergon)
Henrik Nordtun Gjertsen er bygdepolitisk nestleder i NBU i dag. Nå er han innstilt som leder. (Foto: Eryk Oskar Swiergon)

Henrik Nordtun Gjertsen kommer fra Sandnes i Rogaland, men er delvis oppvokst i Strandebarm i Hardanger, på et småbruk som drives av familien på helge- og fritidsbasis.

Henrik har de siste årene bodd i Oslo og studert på Norges musikkhøgskole. Nå er han ferdig med en bachelor i utøvende folkemusikk.

I sitt verv som Bygdepolitisk nestleder har han ofte vært innom kontoret for å jobbe med neste resolusjon, pressemelding eller prosjekt, og er stadig observert med instrumentkoffert på slep, skriver NBU.

Til NBU sier Henrik følgende om hva organisasjonen betyr for han:

– Det er ungdom som gjør eller gjennomfører noe når de ser at det er et behov for det. Det er de som tar ansvar for at andre og de selv skal ha et aktivitetstilbud der de bor. For meg er det essensen av Norges Bygdeungdomslag.

– Jeg håper jeg har noe godt å bidra med, at jeg kan være med å videreutvikle laget. Jeg ønsker å gjøre det lettere å være tillitsvalgt i et lokallag. Være med å løfte organisasjonen utad, at vi kan bli mer synlige, med vår aktivitet, men også med hva vi mener. Jeg håper jeg kan bidra til det, sier han.

Nordtun Gjertsen synes det er veldig gøy å jobbe i NBU. Jeg har fått muligheten til å møte ekstremt mange hyggelige mennesker gjennom min tid i Bygdeungdomslaget. Folk som har gode hensikter og gjør et godt arbeid for å gjøre bygda si til et bedre sted, det har jeg lyst til å hjelpe til med, sier den nye lederkandidaten

Neste artikkel

Henrik Nordtun Gjertsen innstilt som ny leder for NBU