Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Haster med tiltak mot soppmiddelresistens

En ny rapport konkluderer med at det haster å få på plass tiltak i Norge for å hindre at soppmiddelresistens utvikler seg til et problem også her.

I flere europeiske land er det nå påvist redusert effekt mot soppmidler av typen azoler, en av bladflekksoppene som angriper hvete, skriver Veterinærinstituttet. Foto: Stian Eide
I flere europeiske land er det nå påvist redusert effekt mot soppmidler av typen azoler, en av bladflekksoppene som angriper hvete, skriver Veterinærinstituttet. Foto: Stian Eide

Hvert år dør nærmere 1,5 millioner mennesker i verden av soppinfeksjoner. Antallet øker blant annet fordi soppen, slik som bakterier, utvikler resistens mot midlene som brukes til behandling, skriver Veterinærinstituttet.

Utvikler resistens

– Resistens mot antibakterielle midler er godt kjent, mens resistens mot soppmidler får ikke den samme oppmerksomheten, og det til tross for at soppen i hurtig fart utvikler resistens mot soppmidlene som brukes til behandling av mennesker, dyr og planter, sier Ida Skaar, seniorforsker ved Veterinærinstituttet.

I Norge er soppmiddelresistens fortsatt et lite problem, men en ny rapport fra tenketanken ResAzoleNet, som ledes av Veterinærinstituttet og finansieres av Forskningsrådet, konkluder at det haster med å få på plass tiltak i Norge.

Annonse

– Hvis vi ikke gjør noe nå så vil soppmiddelresistens kunne bli et problem hos oss også, slik som antibakteriell resistens. Derfor må vi sette i verk de rette tiltakene nå, sier Skaar.

Anbefaler systematisk overvåkning

Norge trenger kunnskap om utvikling og forekomst av soppmiddelresistens i Norge, mener seniorforskeren.

– Vi anbefaler at norske myndigheter starter systematisk overvåkning av azolresistens i sykdomsframkallende sopp fra mennesker, dyr, planter og miljø, sier hun.

Forskning på soppmiddelresistens i miljøet har kommet lengst i Nederland og England, men både klimatiske forhold og strukturen i jordbruket i disse landene er forskjellige fra norske forhold, forklarer forskeren ved Veterinærinstituttet.

– Derfor er det viktig å identifisere og forstå norske miljøforhold hvor risikoen for resistensutvikling er spesielt høy, sier Ida Skaar.

Neste artikkel

Kutt gir også muligheter