Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Veterinærinstituttet har testa 30 147 hjortedyr for CWD i 2019

43 prosent av de testa dyrene har vært tamrein.

Oppdagelsen av skrantesjuke hos hjortevilt i Norge har medført økt behov for kartlegging, og både jegere og kommuner deltar i dette. (Foto: Mattilsynet)
Oppdagelsen av skrantesjuke hos hjortevilt i Norge har medført økt behov for kartlegging, og både jegere og kommuner deltar i dette. (Foto: Mattilsynet)

Totalt har Veterinærinstituttet testa 30 147 hjortedyr i overvåkingsprogrammet for Chronic Wasting Disease (CWD) i 2019.

Av disse testet to elger positivt for atypisk skrantesjuke. Den ene av disse ble funnet død i Sigdal kommune, den andre var fra jakt i Selbu kommune, skriver Veterinærinstituttet.

CWD er en prionsykdom som i flere tiår har vært kjent hos ulike hjortedyr i Nord-Amerika.

Annonse

En stor del av dyrene som har vært testa, 43 prosent, har vært tamrein. I tillegg er 5 932 elger, 5 751 hjort, 3 335 villrein, 5 751 rådyr og 37 dåhjort testa. I underkant av 500 har vært dyr av ukjent opprinnelse, skriver Veterinærinstituttet.

I tillegg til dette er fire villrein fra Svalbard testet samt at 37 moskus fra Dovre er testet for prionsykdom utenom overvåkingsprogrammet. Med unntak av de to elgene var alle prøver negative i 2019.

Målet for overvåkingsprogrammet for CWD er å oppdage forekomst av skrantesjuke for hjortevilt, både tamme og ville dyr.

Det har vært en årlig testing og overvåking av CWD siden 2002. Overvåking av CWD skjer på oppdrag fra Mattilsynet.

Neste artikkel

Fant færre brudd på mosjonskrava