Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Gode resultater for Nortura

Høy etterspørsel i dagligvaremarkedet og økt aktivitet i datterselskapene har økt omsetningen med 7,7 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

Anne Marit Panengstuen, konsernsjef i Nortura. (Arkivfoto: Anders Sandbu)
Anne Marit Panengstuen, konsernsjef i Nortura. (Arkivfoto: Anders Sandbu)

Tallene for årets fire første måneder er positiv lesning for Nortura. Omsetningen var på åtte milliarder kroner, og driftsresultatet økte med 47 millioner kroner. På grunn av sesongmessige svingninger er første tertial normalt årets svakeste.

– En sterk topp- og bunnlinjevekst viser at vi fortsetter den positive utviklingen fra 2020 og at vi er i rute med både konsernstrategien og omleggingen av industristrukturen for rødt kjøtt i Sør-Norge. Vi trenger gode resultater for å kunne fortsette investeringene framover og for å ha konkurranseevne både i tilførselsmarkedet og sluttmarkedet, sier konsernsjef Anne Marit Panengstuen i en pressemelding fra Nortura.

Fortsatt preget av covid-19

Stengte grenser og reiserestriksjoner bidrar fortsatt til betydelig økt etterspørsel etter Norturas produkter i dagligvaremarkedet. Det er spesielt god salgsutvikling i kategoriene pølser, kylling og egg.

– Det er fortsatt høy innenlandsk etterspørsel av norsk egg- og kjøttråvare. Nedbygde lagernivåer har bidratt til et sunnere salg med færre overskuddsvarer, sier hun.

Samtidig har Nortura mottatt færre storfe til slakting, som i kombinasjon med økt etterspørsel etter helt slakt fra øvrig kjøttindustri, har begrenset Norturas egen tilgang på norsk råvare. Dette har igjen medført lavere skjærevolumer og mangel på råvarer inn til Gilde-produktene.

– For kylling har det derimot vært bedre råvaretilgang og en sterk salgsutvikling, noe som har bidratt til effektiv produksjon og bedret lønnsomhet. Positive effekter fra gjennomførte strukturtiltak bidrar til en stabil kostnadsutvikling, til tross for merkostnader som følge av strenge smitteverntiltak i forbindelse med pandemien. Flere avdelinger har også vært stengt som følge av smitte i løpet av perioden, sier Panengstuen.

Mer Gilde hos Norgesgruppen

Annonse

Datterselskapene bidrar til den positive resultatutviklingen i konsernet – de har en samlet vekst på hele 15,3 prosent i perioden.

– Markedene for ull, huder og skinn har løftet seg betydelig de siste månedene og gitt god resultatvekst for Curtis Wool og Norilia. I tillegg er det fortsatt høy produksjon til dagligvaremarkedet i Norfersk, det er økt produksjon av Fjordland-produkter i Fjordkjøkken, og økt aktivitet i Noridane Foods bidrar også positivt, sier konsernsjefen.

Videre har NorgesGruppens økt andelen Gilde ferskt kjøtt i sine butikker, noe som har bidratt til å øke Gildes totalmarkedsandel fra rundt 24 prosent til 28 prosent.

– Jeg er veldig fornøyd med at vi har fått i stand en avtale med Norgesgruppen om økt tilstedeværelse av Gilde-produkter i deres butikker. Dette viser at Gilde er en sterk merkevare som tiltrekker seg forbrukere, sier Panengstuen.

Kvalitetsmat hos Felleskjøpet

I mars begynte Nortura å teste ut salg av kvalitetsmat i fem Felleskjøpet-butikker på Østlandet. Dette er utvalgte matvarer fra Norturas restaurant-sortiment som vil følge sesongene, med for eksempel grillmat i sommerhalvåret.

– Salg av bondens egne matprodukter kan gi nye muligheter både for produsentene og kundene. Vi er så langt fornøyde med salget og det blir spennende å se om dette er noe vi kan introdusere på Felleskjøpets butikker i hele landet, sier Panengstuen.

Netto finansresultat viser en bedring på 12 millioner kroner mot fjorår. Utviklingen skyldes styrket resultatandel fra tilknyttede selskaper, lavere markedsrenter og redusert gjeldsnivå.

Resultat før skatt viser et underskudd på 67,4 millioner kroner, noe som er 59 millioner kroner bedre enn fjorår.

Neste artikkel

Storfeprogram: Bedre dyrevelferd og dokumentasjon er målet