Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Gode matpotetavlinger i Norge

Avlingsprognosen for årets matpotetavlinger er 7,8 prosent høyere enn fjoråret, og 14 prosent høyere enn gjennomsnittet for perioden 2002–2021.

Gode avlinger og bra kvalitet, viser graveprøver så langt. Foto: Karl Erik Berge
Gode avlinger og bra kvalitet, viser graveprøver så langt. Foto: Karl Erik Berge

Årets graveprøver viser høye avlinger og god kvalitet. Kvaliteten er på samme nivå som i 2021, skriver Fagforum potet.

Usikkerhet i prognosen er alltid til stede, da en ikke vet hvordan innhøstingsforholdene eller lagerkvaliteten blir.

Mye nedbør i enkelte områder har vært lite gunstig for potetkvaliteten, mens tørre forhold i andre områder alltid gir seg utslag i økt andel knoller med flatskurv, skriver fagforumet.

Fagforum potet er et samarbeidsprosjekt mellom Nibio, Norsk Landbruksrådgiving og store deler av potetbransjen.

God lagerkvalitet

Utover våren i 2022 viste lagerkvaliteten på norske poteter seg å holde veldig godt. Dette har, fra grossistenes side, vært noe av forklaringen på at salget av tidligpoteter har gått tregt og blitt forskjøvet.

Annonse

I tillegg har det vært importpotet å få i butikken altfor lenge etter at de nye norske potetene kom på markedet.

Med det avlingsprognosen viser nå, bør det ligge godt til rette for betydelig lavere import av potet det kommende året enn i året som har gått, skriver Fagforum potet.

Mye virussmitte

I 2022 er det observert mye virussmitte i mange potetåkre i Norge. Potetrådgivere anbefaler derfor flere om å sjekke virusinnholdet i egenoppformerte settepoteter.

Viser det seg at virusinnholdet er høyt, vil det lønne seg å kjøpe nye settepoteter, skriver fagforumet.

Ei prøve består av 110 knoller. Potetene du plukker ut må være representative for neste års settepoteter. Potetene skal være vasket og tørre ved levering. Knollene blir testet for virustypene PVY og PVA.

Neste artikkel

Gode matpotetavlinger i Norge