Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Glyfosat-godkjenning utvidet med seks måneder i EU

Godkjenningen for glyfosat i EU skulle egentlig gå ut i desember i år, men på grunn av at beslutningsprosessen i EU ventes å dra ut i tid har godkjenningen blitt forlenget av det europeiske matiskkerhetsorgnet EFSA.

– Det er en administrativ forlengelse av den nåværende godkjenningen. Når forsinkelsen forårsakes av myndighetene selv, er det praksis med forlengelse, forklarer enhetssjef for plantevernmidler i Kemikalieinspektionen i Sverige, Katarina Lundberg, til ATL.

Grunnen til at godkjenningsprosessen tar lengre tid enn vanlig, er enorm offentlig interesse i saken, og at det er et omfattende forskningsgrunnlag som ligger til grunn. EFSA skriver på sine nettsider at de aldri tidligere har fått inn så mange kommentarer som de har gjort i vurderingen av glyfosat.

Annonse

I Sverige er deres motsats til Bondelaget, Lantbrukarnas Riksförbund, veldig fornøyd med forlengelsen.

– Vi ble glade over beskjeden om at EU forlenger godkjenningen. Det skulle ha vært en katastrofe om glyfosat en periode skulle ha vært forbudt fordi utredningen ikke var klar, sier plantevernekspert hos LRF.

Utredningen fra EFSA, sammen med EUs kjemikaliebyrå, ECHA, forventes å være klar innen utgangen av juli, altså seks måneder etter at godkjenningen av glyfosat egentlig skulle ha gått ut.

Neste artikkel

Grensehandelen fortsetter å øke