Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Global studie kobler inntak av rødt kjøtt til sykdomsøkning

Økt konsum verden rundt av rødt og bearbeidet kjøtt kan knyttes til en brå økning i kroniske sykdommer, viser en studie basert på data fra 154 land.

Forskerne anslår at økningen i dødsfall knyttet til inntak av rødt og bearbeidet kjøtt på verdensbasis var på nesten 75 prosent fra 1993 til 2018, men med store geografiske variasjoner. (Illustrasjonsfoto: Dag Idar Jøsang)
Forskerne anslår at økningen i dødsfall knyttet til inntak av rødt og bearbeidet kjøtt på verdensbasis var på nesten 75 prosent fra 1993 til 2018, men med store geografiske variasjoner. (Illustrasjonsfoto: Dag Idar Jøsang)

Forskerne har fokusert på sykdom og dødsrate knyttet til tre sykdommer som er sterkt koblet til konsum av rødt og bearbeidet kjøtt: tarmkreft, diabetes type 2 og hjerte- og karsykdom.

Forskerne har koblet dette til statistikk for import og eksport av kjøtt, innhentet fra FNs organisasjon for ernæring og landbruk (FAO), for å finne ut hvor i verden rødt og bearbeidet kjøtt har blitt mer tilgjengelig.

Deretter koblet forskerne disse funnene opp mot helsedata fra prosjektet Global Burden of Disease.

Annonse

– Det økte inntaket av rødt og bearbeidet kjøttprodukter via handel har forårsaket en brå økning i kostholdsrelaterte sykdommer, konkluderes det i studien, som er publisert i British Medical Journal.

Forskerne anslår at økningen i dødsfall knyttet til inntak av rødt og bearbeidet kjøtt på verdensbasis var på nesten 75 prosent fra 1993 til 2018, men med store geografiske variasjoner. Økningen i utviklede land var på 55 prosent, mens den var på 157 prosent i utviklende land.

– Den høyere raten henger sammen med at mange utviklende land verden rundt i økende grad har importert mer rødt og bearbeidet kjøtt for å møte etterspørselen etter kjøtt, knyttet til rask urbanisering og inntektsvekst, skriver forskerne.

Rike land har gjennom årene økt sin eksport av slike produkter, mens utviklende land har økt sin import, påpeker forskerne.

Neste artikkel

Høyere risiko for beinbrudd blant veganere