Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Gjødselprisene i taket

Ikke siden finanskrisen har prisveksten på gjødsel vært like høy som nå. Bondelaget vurderer å kreve tilleggsforhandlinger med staten.

Øker: Høyere matvarepriser og energipriser internasjonalt har gitt 30 prosent høyere pris på standard NPK-gjødsel. Arkivfoto: Norsk Landbruk
Øker: Høyere matvarepriser og energipriser internasjonalt har gitt 30 prosent høyere pris på standard NPK-gjødsel. Arkivfoto: Norsk Landbruk

Felleskjøpet har fremforhandlet nye avtaler for NPK-gjødsel som gjelder seks måneder frem i tid. Prisøkningen fra juli 2020 til juli 2021 utgjør rundt 30 prosent. Slike bevegelser i prisen har ikke skjedd siden finanskrisen i 2008/2009.

– På standard NPK-gjødsel er prisveksten nå rundt 30 prosent. På nitrogengjødsel er prisveksten mellom 35 og 40 prosent, bekrefter markedssjef for plantekultur i Felleskjøpet Agri, Ragnar Dæhli til Bondebladet. Bakgrunnen er økte matvarepriser og energipriser internasjonalt. Blant annet har prisen på nitrogengjødsel i Europa økt med ca 40 prosent siden nyttår.

Bondelaget vurderer krav

Norske bønder kjøper gjødsel for rundt 1,7 milliarder kroner i året. Det betyr at den samlede økningen vil utgjøre rundt 500 millioner kroner. Nationen har beregnet at dette alene kan spise opp mer enn halvparten av den inntektsveksten som regjeringa har skissert i årets jordbruksoppgjør.

Leder i Norges Bondelag, Bjørn Gimming, sier til Nationen at de varsla Stortinget i slutten av mai om at prisveksten på gjødsel kunne bli stor, og at Bondelaget vil vurdere om de vil kreve tilleggsforhandlinger med staten, slik hovedavtalen åpner for.

– Det er en klausul i hovedavtalen om tilleggsforhandlinger når forutsetningene blir endra på en uforutsett måte. Den kan vere aktuell å bruke, sier Gimming til avisen.

FK: Nye justeringer i desember

Mens innkjøpsprisene på nitrogengjødsel forhandles hver måned med Yara, vil de nye prisene for fullgjødsel gjelde ut 2021. Normalt avtales prisene for seks måneder om gangen.

Annonse

Behovet for NPK-gjødsel er ifølge FNs organisasjon for ernæring og landbruk (FAO) anslått å øke halvannen prosent i 2022. Kan Felleskjøpet si noe om forventningene for neste avtaleperiode?

– Det eneste som er sikkert er at prisene vil bevege seg, men det blir ren spekulasjon å spå om de går opp eller ned. Ser vi på historikken vil det normalt være et prisfall på nitrogengjødsel sen vår eller tidlig sommer, men på NPK produkter er det ikke slik, sier Dæhli.

– Prisgitt at folk bestiller som normalt

Markedssjefen hevder utviklingen gjennom høsten ikke nødvendigvis vil påvirke forhandlingene i desember.

– Når vi setter prisene som skal gjelde fra januar til juni tar vi utgangspunkt internasjonale markedsanalyser som beskriver nå-situasjonen, og hva som er sannsynlig fremover.

– Tror du noen vil utsette innkjøp til over nyttår?

– Nei. Ved å planlegge innkjøp i god tid før våronna har kundene normalt en forrentning på mellom 15 og 20 prosent på kapitalen de binder opp. For å kunne levere i rett tid er vi også prisgitt at folk bestiller som normalt, ettersom Felleskjøpet i gjennomsnitt flytter 35 vogntog med gjødsel hver eneste arbeidsdag. Hvis vi hadde trodd det var billigere for bonden å utsette kjøpene i høst, hadde vi heller ikke inngått en 6 måneders avtale, sier Dæhli.

Neste artikkel

Bondelaget forbereder grunnlaget for ekstraordinære forhandlinger