Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Gjenvalgte ledelsen

Bjørn Gimming får med seg Egil Hoen og Bodil Fjelltveit videre. To benkeforslag på andre styreplasser tapte i kampvotering.

Ledertrioen i Norges Bondelag, Bjørn Gimming (t.h.), Egil Hoen og Bodil Fjelltveit, fikk fornyet tillit på årsmøtet. (Foto: Iver Gamme)
Ledertrioen i Norges Bondelag, Bjørn Gimming (t.h.), Egil Hoen og Bodil Fjelltveit, fikk fornyet tillit på årsmøtet. (Foto: Iver Gamme)

Norges Bondelag har gjennomført årsmøtet, og det var på forhånd knyttet spenning til valget. Både på sosiale medier og i Nationen, har muligheten for å få inn bondeopprøreren Sven Martin Håland i styret, blitt diskutert.

Det kom ingen motkandidat mot hverken leder Bjørn Gimming, eller nestlederne Egil Chr. Hoen og Bodhild Fjelltveit.

Audhild Slapgård var også på valg, men heller ikke der kom det noe forslag om en annen kandidat.

Strid om styreplass

John Erik Skjellnes Johansen fra Nordland var også på valg, men ble utfordret. Elisabeth Gjems, leder i Innlandet Bondelag, foreslo Konrad Kongshaug inn istedet for Johansen.

– Vi må endre på politikken, og da trengs det nye tanker. Han har et godt politisk nettverk, og ser hele landet. Han posisjonerer seg ikke i landskapet og for å få en styreplass. Kongshaug er ærlig, og spiller med åpne kort ut fra det.

Marit Epletveit og Håkon Haug Laa, ledere i Rogaland Bondelag og Buskerud Bondelag, ville også ha Kongshaug inn i styret.

– Jeg har troa på at vi framover skal være fram i skoa, og sikre at vi får til endringer. At det kommer benkeforslag, betyr ikke at valgkomiteen har gjort en dårlig jobb, sa Epletveit.

– Jeg opplever Konrad som en tydelig stemme, med evne til å tenke framover. Det blir viktig framover. Fra han gikk på talerstolen, har jeg måttet følge med. Litt fordi dialekten er vanskelig, men og fordi han ikke går på repeat, sa Epletveit videre.

Håkon Haug Laa, leder i Buskerud Bondelag, gikk også ut med støtte til Kongshaug.

– I min ungdom fløy jeg hangglider. Jeg så alltid etter tegn på luft som gikk oppover, som luft i skogen som gikk oppover. Det tenker jeg er et bilde på noe vi må se etter. Det er utålmodighet i medlemsmassen vår, det kan selv jeg merke. Konrad fikk det med seg for flere år siden, han stilte spørsmål til Lars Petter om oppgjøret som ble inngått da. Han er modig, og det vises ved at han stiller her i dag. Vi er ikke sikre på å få ham valgt inn.

Nord-Norge i styret

Lise Kaldahl Skreddernes, fylkesleder i Finnmark, var den første fra Nord-Norge som tok ordet.

– I dette årsmøtet har det vært stort fokus på Nord-Norge, noe også Bjørn tok opp. Jeg synes det er veldig spesielt at vi nå er i ferd med å kaste den eneste representanten fra Nord-Norge. Synes dere det er greit at halve Norge står uten representant i styret i Norges Bondelag, spurte hun.

– Han har et enormt politisk nettverk. Vi forventer at Nord-Norge fortsatt skal ha en representant i styret, og stiller oss fullt og helt bak ham, sa Skreddernes.

Anders Felde ville også beholde Johansen i styret.

– Når vi har en god rive, så bytter vi den ikke ut. Jeg håper uansett hva som skjer, at vi kan ha en god dialog videre med Konrad. Men John-Erik er en god rive, og vi trenger ham videre, sa Felde.

John Erik Skjellnes Johansen er gjenvalgt som styremedlem i Norges Bondelag. (Foto: Iver Gamme)
John Erik Skjellnes Johansen er gjenvalgt som styremedlem i Norges Bondelag. (Foto: Iver Gamme)

– Er det greit at halve Norge ikke er representert? Det er greit at enkeltfylke ikke er representert, men er det greit om Østlandet eller hele Vestlandet ikke er representert? Det er det dere gjør når dere velger Konrad inn i styret, sa Felde videre.

Randi Hokland fra Troms Bondelag gikk også på talerstolen med støtte til Johansens kandidatur.

– Det er sterkt betenkelig om Bondetinget stemmer slik at det sørligste medlemmet kommer så langt sørfra som Trøndelag, sa hun.

Petter Harald Kimo fra Trøndelag støttet også Johansens plass i styret.

– Jeg vil si til Konrad at du er en god mann, som høyst sannsynlig har en framtid i styret i Norges Bondelag. Men ikke nå. Jeg blir litt oppgitt når de sier at Konrad er framme i skoa, for det er John-Erik og, sa Kimo.

– At halve Norge ikke er representert, det er problematisk, sa han videre.

Merete Sundt sitter i styret i som Norturas representant.

– Jeg er Norturas representant, men jeg er og fra Nordland. Alibiet til å gå mot Johansen er at vi var to fra Nordland, men jeg, som representant fra Nortura, og Solveig Bratteng Rønning fra Tine har veldig ulike roller. Vi er på styremøtene, men det er veldig lite vi deltar inn i fagutvalgene, sa Sundt.

– Jeg legger merke til John Eriks nettverk i Arbeiderpartiet. Det er en viktig brikke, vi kan ikke bare basere oss på Senterpartiet. Vi må ha med oss ulike partier, det holder ikke bare med Sp, sa Sundt videre.

Jens Thori Kogstad sa at de som foreslo Kongshaug inn var fult klar over disse ulike rollene, men at de to like fullt representerte landsdelen. Johansen vant kampvoteringen, med 105 mot 54 for Kongshaug.

Bondeopprører forsøkt benka inn

Kjesti Fløystad Ellingsgård fra Møre og Romsdal Bondelag lanserte bondeopprører Sven Martin Håland som vararepresentant, i stedet for Thorleif Müller.

– Vi har ikke tida til neste valg til å vente, vi er nødt til å utfordre sannheter som ligger der. Vi er veldig flinke til å se på problemer, men vi trenger noen i styret som tør å stille spørsmål og se på løsninger. Vi trenger noen som tør sette ord på det, sa hun.

Thorleif Müller er den eneste grøntrepresentanten i styret, og Kari Sigrun Lyse i Vestland Bondelag mente det ville være synd å skvise ut grøntnæringas eneste representant i styret.

– Det synes jeg er helt uhørt. Dette henger ikke på greip, sa hun.

Thorleif Müller ble gjenvalgt med 130 stemmer mot 31 for Sven Martin Håland.

Hans Jørgen Boye, bondeopprører og representant fra Innlandet Bondelag, forsvarte Hålands kandidatur.

– Vi var fem bønder som erklærte et bondeopprør. Vi mente det var mulig å fremme det på en annen måte enn Norges Bondelag har gjort i 30 år. Vi fikk gjennomslag i flere saker i sommer, og fikk underskrifter fra ordførerne i 300 kommuner, sa Boye.

– Nå må vi gjøre modige valg, vi må se framover og samle laget. Hvis du tar inn Bondeopprørets energi, med alle underskriftene, inn på styremøtet. Det er en ting jeg synes er skikkelig leit, det er at Thorleif Müller har den rollen. Han har helt riktig produksjon, og det er synd at det er den eneste måten å få Sven Martin Håland inn, sa Boye.

Aslak Snarteland, leder i Vestfold og Telemark Bondelag, mente Müller fortsatt skal være i styret.

– Han brenner for grøntnæringa, han var på talerstolen i representantskapet og dette forumet her, og minnet om at det ikke bare er dyrevelferd, men også plantehelse som betydde noe for dette landet her, sa Snarteland.

– Vi har klart å få en grøntprodusent inn i styret, og jeg synes det er synd om vi skal kaste ham ut igjen. Jeg oppmoder sterkt til å følge valgkomiteens innstilling, sa han..

Olav Galtvik fra Trøndelag Bondelag og flere andre representanter støttet valgkomiteens innstilling, med begrunnelse om at det ville være galt å ikke ha grøntnæringa representert i styret.

Neste artikkel

Håpar på auka grøntsatsing etter nytt Lærdal-pakkeri