Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Gjenværende ulv tilhører flokker som skulle tas ut

DNA-analyse bekrefter at det er igjen dyr etter både Julussa- og Osdalsflokkene.

Illustrasjonsfoto. (Foto: Colourbox/Volodymyr Burdiak)

Statens naturoppsyn fant i forrige uke DNA-spor etter ulvene som er igjen i Julussa- og Osdalsreviret, og sendte prøvene inn til Norsk institutt for naturforskning (NINA) for analyse. Nå er prøvene klare.

– Det ble sporet en årshvalp fra Osdalsflokken i Osdalsreviret. I Julussareviret ble det sporet to ulv, en halvannet årgammel tispehvalp fra Julussaflokken og en halvannenårig hann som kommer fra et annet Juvberget. Det kan tyde på at det er en ny etablering, men det er litt tidlig å si ut fra DNA-prøvene, sier Susanne Hanssen, seniorrådgiver i Miljødirektoratet.

Ulvene i de to revirene ble før jul vedtatt felt, og Klima og miljødepartementet ga derfor fellingstillatelse på 16 ulv. Grunnen til at de landet på 16 var at det var antallet ulv forvaltningen mente befant seg i de to revirene.

Vil jakte mer

Jegerne som felte de 16 ulvene fant derimot flere ulv, og søkte fylkesmannen om fellingstillatelse på de gjenværende dyrene. Fylkesmannen sendte søknaden videre til departementet, som ville undersøke både om det faktisk var ulv igjen og om eventuelle ulver tilhørte de to flokkene. Dersom de tilhørte flokkene, var de imidlertid fortsatt inntilt på at alle ulvene i de to flokkene skulle tas ut.

– Vi har fremdeles som utgangspunkt å ta ut alle ulvene i de to opprinnelige flokkene. Før vi gjør en ny vurdering, er det imidlertid nødvendig å vite om ulv som går igjen tilhører de to flokkene, eller om det er nye ulver som har vandret inn, skrev statssekretær Andreas Lunde (H) i en epost 15. januar.

Elvestuen ikke klar til mer jakt

I dag bekrefter Elvestuen til Bondebladet at han har mottatt informasjonen fra forvaltningen.

Annonse

– Jeg har akkurat mottatt denne informasjonen og vil se nærmere på dette. Jeg tar sikte på en avklaring relativt raskt, og i god tid før 15. februar da fellingsperioden i vedtaket utløper, skriver han i en e-post.

Siste ulv i den vedtatte kvoten ble skutt 11. januar, og jakten opphørte da.

Kan være flere ulv

Statens naturoppsyn (SNO) har søkt etter flere ulver og mer DNA-spor i løpet av helga.

– De DNA-prøvene som ble funnet er sendt oppover til Trondheim for analyse. Nå venter vi på svar av alle prøvene som er samlet inn de siste  dagene, sier Thomas Holm Strømseth.

SNO utelukker ikke at det kan være flere ulv i revirene.

– Tidlig i morges ble det sporet en ulv nordvest i Julussa reviret, og det ble tatt prøver som er sendt til Trondheim. Det kan være et annet dyr enn de tre vi hadde funnet spor etter før helgen, sier Strømseth videre.

Neste artikkel

Mener rovviltgjerder blir mer aktuelt