Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Gjensidige går inn i Mimiro med 25 millioner

Mimiro foretar en emisjon på 60 millioner kroner, hvor Gjensidige går inn med 25 millioner, Tine og FK Agri med resten.

Ministerbesøk hos Mimiro på Holstad i Ås. Fra venstre: Tidligere digitaliseringsminister Nikolai Astrup (H), landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF), daglig leder Christian Schøyen i Mimiro og sjef for forskning og utvikling, Harald Volden. (Foto: Karl Erik Berge)
Ministerbesøk hos Mimiro på Holstad i Ås. Fra venstre: Tidligere digitaliseringsminister Nikolai Astrup (H), landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF), daglig leder Christian Schøyen i Mimiro og sjef for forskning og utvikling, Harald Volden. (Foto: Karl Erik Berge)

Mimiro ble etablert av Tine og Felleskjøpet Agri i 2018. Selskapet utvikler et økosystem for teknologisk og digital innovasjon i landbruket. Data fra bonden selv står sentralt i denne utviklingen.

Det mener Gjensidige er svært interessant, skriver Mimiro i en pressemelding.

– Dagens digitale løsninger for landbruket er ikke i stor nok grad bygget på bondens behov. Sammen med Tine og Felleskjøpet ønsker vi å være med på å utvikle løsninger for en mer effektiv og miljøvennlig matproduksjon i norsk landbruk, sier Lars Gøran Bjerklund, konserndirektør for næringsliv i Gjensidige.

Eierandelene fordeler seg slik: Tine 57,15 prosent, FK Agri 37,15 prosent og Gjensidige 5,7 prosent.

Mer effektiv hverdag

Annonse

Norsk landbruk og virksomheter tilknyttet næringen har store mengder data som er unike i verdensmålestokk, mener Mimiro.

– Vi har store ambisjoner for utvikling av digitale løsninger som bidrar til en effektiv hverdag for bonden. Gjensidige er landets ledende forsikringsaktør innenfor landbruket, og har kjernekompetanse knyttet til bruk av data. Sammen med Tine og FK Agri blir Gjensidige en god partner og få med på laget, sier Christian Schøyen, daglig leder i Mimoro.

Nye apper i 2020

I løpet av 2020 og 2021 skal selskapet lansere nye apper til norske bønder. Disse kommer med enklere registrering og muligheter til å kontinuerlig forbedre produksjonen.

Evnen til å utnytte de digitale løsningene vil være helt avgjørende for å kunne ta vare på og forsterke norsk landbruks konkurransekraft, skriver selskapet.

Neste artikkel

Trine og Ole Otto vant «Årets unge bonde»