Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Gjenbruk av avløpsvann kan hindre vannmangel

Gjenvinning og gjenbruk av vann som har rent ut i avløpsanlegget, kan bli en av de viktige løsningene for vannmangelen, mener FN.

– Det må bli mer gjenbruk av vann. Vi har ikke andre alternativ, sier Richard Connor som er ansvarlig for v ann-rapporten United Nations World Water fra Unesco, til AFP.

Pioner i Afrika

Namibias hovedstad Windhoek har vært en pioner for gjenbruk av avløpsvann til drikkevann. Den afrikanske byen har siden 1960-tallet erfaring med å gjenbruke det viktige vannet. I dag har også Singapore fått på plass et rensesystem for resirkulering av vann.

Frankrike er neste land som er i gang med å gjenbruke vann, men til landbruket. I landene ved Middelhavet, samt i Texas og Mexico brukes i dag gjenbruksvann i landbruket. Globalt går to tredeler av verdens vannbruk til landbruket.

Norge er også involvert i prosjekter for gjenvinning og gjenbruk av avløpsvann.

– Det er ikke først og fremst teknologien det står på, det er utviklet flere løsninger for å gjenvinne og utnytte ressurser fra avløpsvann. Barrierene ligger ofte i regelverket og manglende forretningsmodeller, sier seniorforsker Hermann Helness i SINTEF. Han leder et EU-prosjekt der fem land er involvert.

Her hjemme er Hamar og Stavanger med på å bruke slam til gjødsel- og jordbruksprodukter og biogass.

Direkte tilbake

Det er hovedsakelig to måter å gjenbruke vann til drikkevann. Det vanlige er å behandle avløpsvannet og deretter blande med ubrukt ferskvann, før det sendes inn i vannsystemet og ut til forbrukerne.

Annonse

Det andre, og mindre vanlige, er å ikke la det rensede vannet inngå i ubrukt ferskvann. I stedet blir avløpsvannet renset og sendt direkte tilbake i drikkevannssystemet.

– Dette er virkelig gjenbruk av vann. Hvis man gjenbruker vannet flere ganger, forbruker man ikke av det ubrukte vannet, sier Connor som står bak Unesco-rapporten.

Han sier gjenbruk av avløpsvann koster mindre og krever mindre energi enn avsalting av sjøvann, en løsning som vi kan bli mer avhengig av, hvis vannmangelen øker.

– La oss komme i gang nå. Det blir bare dyrere hvis vi venter, og det blir mer krevende å få det til.

Renses gjennom flere trinn

I Frankrike har lokale myndigheter i Loire erklært at avløpsvannet skal gjenbrukes og tilbake til vannkranen innen 2024. Vannet skal renses gjennom flere trinn med filtrering og desinfisering før det går inn i et reservoar.

Vi i Europa gjenbruker fortsatt lite av avløpsvannet. Det er fem ganger mer kostbart å rense avløpsvannet enn å bruke nytt vann fra grunnvannet, elver eller innsjøer.

Globalt går mer enn 80 prosent av verdens avløpsvann rett ut i naturen, ubehandlet, ifølge en FN-rapport fra 2017 som sier at ubrukt avløpsvann er en uutnyttet ressurs.

Neste artikkel

Dette er definert som bekk