Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Gartnerhallen saksøker revisor

Gartnerhallen tar ut søksmål mot KPMG etter det omfattende underslaget fra regnskapssjefen.

Ansvar: Vi har et ansvar overfor våre medlemmer for å prøve å få dekket så mye som mulig av tapet underslaget har påført Gartnerhallen, sier styreleder Per Olav Skutle i Gartnerhallen. (Foto: Lars Olav Haug)
Ansvar: Vi har et ansvar overfor våre medlemmer for å prøve å få dekket så mye som mulig av tapet underslaget har påført Gartnerhallen, sier styreleder Per Olav Skutle i Gartnerhallen. (Foto: Lars Olav Haug)

Landsstyret i Gartnerhallen SA har vedtatt å ta ut søksmål mot selskapets revisor KPMG etter at en tidligere regnskapssjef har innrømmet å ha underslått 49 millioner kroner.

Det skriver Gartnerhallen i pressemelding.

Beslutningen er i tråd med anbefalingene fra Advokatfirmaet Wiersholm, som sammen med det uavhengige rådgivingsselskapet KWC har gransket saken på oppdrag fra Gartnerhallen.

Kritikk til styret

Gartnerhallens daværende styre og administrative ledelse får også kritikk i rapporten, som ble offentliggjort fredag.

Wiersholms vurdering er at revisor ikke har oppfylt sin plikt til å kontrollere Gartnerhallens internkontroll og til å påpeke mangler ved denne.

Selskapets revisor har avslått å gi granskerne tilgang til sine arbeidsdokumenter i saken.

Gjennom å ta ut søksmål vil Gartnerhallen få tilgang til dokumentene som bevismateriale, og man vil da ha et bedre grunnlag for å vurdere neste steg, skriver Gartnerhallen.

– Vi mener det er riktig å følge opp Wiersholms anbefaling om å ta ut søksmål mot revisor. Vi har et ansvar overfor våre medlemmer for å prøve å få dekket så mye som mulig av tapet underslaget har påført Gartnerhallen. En del av tapet er allerede dekket inn gjennom inndriving fra de tiltalte. Søksmålet mot revisor er en del av arbeidet for å kartlegge om resten av tapet kan dekkes gjennom revisoransvaret, sier styreleder Per Olav Skutle i Gartnerhallen.

Kritikk til daglig leder

Underslagene skjedde i perioden 2007-2017, og selskapets daværende regnskapssjef har innrømmet å ha underslått i overkant av 49 millioner kroner.

Selv om granskingsrapporten fastslår at underslagene har vært forsøkt grundig skjult, mener granskerne at Gartnerhallens landsstyre i denne perioden ikke i tilstrekkelig grad utøvde den kontroll- og tilsynsfunksjonen det er forpliktet til.

Annonse

Rapporten konstaterer også at daværende daglig leder ikke fulgte opp sitt lederansvar på tilstrekkelig vis.

– Styret iverksatte denne granskingen for å få alle forhold på bordet, og for å identifisere tiltak som gjør at slike ting ikke skal kunne skje igjen. Vi har vært forberedt på at rapporten ville omfatte kritikk mot tillitsvalgte og tidligere ledelse i Gartnerhallen. Granskingen har vært nødvendig, og rapporten gir verdifulle innspill til det pågående forbedringsarbeidet vårt, sier Skutle.

Tiltak

Gartnerhallens nye administrerende direktør, Elisabeth Morthen, har startet arbeidet med å gjennomføre tiltak og anbefalinger som foreslås i rapporten, skriver Gartnerhallen.

Økonomirutiner og fullmaktstruktur er endret, økonomiområdet har fått tilført økt kompetanse og økte ressurser, og det pågår en totalgjennomgang av IT-løsninger.

– I tillegg til de tiltak vi allerede har gjennomført eller vedtatt igangsatt, vil vi følge opp granskingsrapportens tilrådinger. Dette vil innebære en grundig risikokartlegging, utarbeidelse av instrukser, og forbedringer i internkontroll og økonomistyring. Vi vil gå systematisk til verks, og arbeidet vil ha høy prioritet i tiden som kommer, sier Morthen.

Vil inndrive millioner

Hun anslår at Gartnerhallen vil kunne inndrive opp mot 15 millioner kroner fra regnskapsføreren og den medtiltalte i saken.

– Styrets vedtak om å saksøke revisor gir administrasjonen grunnlag for å kunne inndrive resten av midlene som Gartnerhallen har tapt gjennom underslaget, sier Morthen.

Rettssaken mot regnskapssjefen og personen som er tiltalt for å ha mottatt mesteparten av de underslåtte midlene, gikk for Oslo Tingrett tidligere i mars.

Dom er ventet over påske.

Gartnerhallen

Gartnerhallen er Norges største samvirkebedrift for produsenter av frukt, bær, grønnsaker og potet og eies av 1165 frukt- og grøntprodusenter.

Gartnerhallen har 11 ansatte i administrasjonen og omsetter for cirka 2,4 milliarder årlig.

Neste artikkel

Frykter volumras