Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Gartnerhallen anker dommen mot KPMG

Landsstyret i Gartnerhallen vedtok 2. desember å anke dommen i Oslo tingrett i saken mot Gartnerhallens tidligere revisor KPMG.

Elisabeth Morthen, adm. dir. Gartnerhallen under ekstraordinært årsmøte i Gartnerhallen i april. Til høyre styreleder Per Olav Skutle. (Foto: Lars Olav Haug)
Elisabeth Morthen, adm. dir. Gartnerhallen under ekstraordinært årsmøte i Gartnerhallen i april. Til høyre styreleder Per Olav Skutle. (Foto: Lars Olav Haug)

Oslo tingrett frikjente for 14 dager siden revisjonsselskapet KPMG i erstatningssaken som Gartnerhallen hadde anlagt mot dem.

Annonse

Dommen ble avsagt under dissens, og det ble i dommen bemerket at KPMGs revisjon av Gartnerhallen på flere områder ikke var i tråd med god revisjonsskikk.

– Et enstemmig landsstyre i Gartnerhallen mener det er rett å prøve saken for lagmannsretten, sier styreleder Per Olav Skutle.

Bakgrunnen for at Gartnerhallen gikk til sak mot KPMG, var at en mener KPMG skulle ha avdekket underslaget av 50 mill. kroner på et tidligere tidspunkt. Underslaget ble avdekket i 2017 og hadde da pågått i en ti-årsperiode.

Neste artikkel

Jeg er mest skuffet på vegne av norske bønder