Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Går mot færre fylkeslag

Norge har gått fra 19 til 18 fylker ved årsskiftet, og enda færre skal det bli. Da kan det også bli færre fylkeslag i Bondelaget.

Borgny Grande er tyreleder Nord-Trøndelag Bondelag . (Foto: Liv Jorunn Destadli Sagmo)

Nord- og Sør-Trøndelag er slått sammen, og de fleste fylker vil bli berørt av lignende prosesser. For å få størst mulig påvirkning samarbeider Nord- og Sør-Trøndelag Bondelag så mye de kan.

De har opprettet et arbeidsutvalg, hvor lederne, nestlederne og organisasjonssjefene sitter. Dette utvalget er underlagt begge fylkesstyrene. Både Borgny Grande i nord og Kari Åker i sør er tydelige på at det ikke går an å fortsette som før.

– Det er ikke noe reelt alternativ å fortsette hver for oss. Vi må bruke tid på å ta vare på medlemmene og finne en måte hvor styret kan være like mye ute hos lokallaga. Vi er en medlemsorganisasjon, og da må vi være der for dem. Det må være kort vei fra dem til oss, samtidig som vi må kunne jobbe politisk, sier Grande.

Trøndelag først ut

Grande mener fylkeslagene trives godt i lag, og Kari Åker snakker også pent om samarbeidet.

– Jeg synes det fungerer godt, det er ingen problemer egentlig. Vi må føle oss litt fram på hva vi skal samarbeide om, hva vi trenger å samarbeide om, og noe må vi være enige om å være uenige om. Vi trodde ikke vi skulle bli enige om innspill til rovviltnemndene, men vi kom i mål, sier Åker.

Samarbeidet krever mye ressurser fra fylkeslaga.

– Er denne måten å samarbeide på en varig løsning?

– Vi skal gå en prosess vi og, men vi må vente litt og se hva Norges Bondelag gjør. Men om det skal fortsette slik, må vi ha en formalisering. Det er mye jobb å gjøre det på denne måten, og fylkesstyrene sitter med ansvaret. Det er vanskelig at de som sitter med ansvaret ikke skal gjennomføre, sier Borg-ny Grande.

Ikke varig løsning

Dersom begge fylkeslag prøver å påvirke politikere hver for seg, er sjansen stor for at begge ender opp uten noe særlig påvirkningskraft.

– Det er derfor vi etterstreber like svar, at vi etterstreber samarbeid. Noen ganger må vi svelge noen kameler, og det må gå begge veier. Det føler jeg vi har takhøyde for, sier Åker.

I likhet med Grande, tror hun ikke de kommer til å fortsette

– Det er mye arbeid med det, når to lag ustanselig skal samkjøres. Spørsmålet blir hvordan vi skal løse det, men jeg tror det blir vanskelig å fortsette som to selvstendige styrer. Om vi gjør det, vil det gå ut over mye annet arbeid. Uten medlemsmassen er vi ikke noe bondelag, de skal føle tilhørighet og forstå prosessen, sier hun.

Må endre

Annonse

Selv om Trøndelag er først ut, vil 15 av landets fylker bli berørt av reformen. Bondelaget har satt ned et utvalg som skal finne gode måter Bondelaget kan tilpasse seg samfunnet rundt. Einar Frogner leder utvalget.

– Vi trenger innspill fra medlemmene, og nå er denne prosessen veldig åpen. Det eneste vi er sikre på, er at vi ikke kan ha samme struktur i fremtida som vi har i dag, sier han.

Innspill kan gis enten til lokallaget, fylkeslagene eller Bondelaget sentralt.

– Det viktigste er at vi får en mange innspill, og får en god prosess hvor Bondelaget ender opp med en god organisering for den enkelte bonde. Både politisk hverdag, og å være der bonden er. Han kommer til å være akkurat der han er i dag, selv om strukturen forandrer seg, sier Frogner.

Fra Halden til Hardangervidda

Østfold, Akershus og Buskerud skal slås sammen til en region. Dette vil bli regionen med flest lokallag og høyest antall medlemmer.

– I utgangspunktet synes vi ikke reigonreformen er det lureste vi har gjort i Norge, men når den er vedtatt må vi finne løsninger. Vi har hatt et kort felles styremøte vi tre fylkene, og har blitt enige om å bruke litt tid på konklusjonen. Vi skal ha nytt felles møte i arbeidsutvalget i februar. Vi ser helt klart utfordringer med å bli så store, men i og med at fylkeskommuner og fylkesmenn slår seg sammen må vi samarbeide. Vi kommer ikke til å konkludere tidlig, sier Sigurd Enger, fylkesleder i Akershus Bondelag.

Han mener det er et viktig prinsipp at du skal kunne være tillitsvalgt i Bondelaget og bonde samtidig. – Ja, det synes jeg er viktig. Vi kan ikke gå vekk fra det, sier Enger.

Enger er ikke alene om å hegne om det.

– Det tror jeg er et viktig prinsipp, at de som er tillitsvalgt skal være aktive bønder og ha nær tilknytning til landbruket. En kan se for seg en løsning med to nestledere, som har større stillingsprosent, sier Borgny Grande.

Samarbeid i sør

Agder fylkene har hatt felles kontor og administrasjon i flere år, helt uavhengig av regionreform. De har tre ansatte som de deler på, men hvert fylke har sitt eget valgte styre.

– Det fungerer veldig bra, og ofte har Aust- og Vest-Agder levert inn felles innspill til Bondelaget sentralt. Vi har et godt Agder-kontor som tar hensyn til begge fylkeslaga, sier Knut Erik Ulltveit.

Nå skal de også slås sammen til en region.

– Det jeg ser kan bli en krevende oppgave er å få tid til alle lokallaga. Det er både avstander og mange kommuner. Det er viktig å ha kontakt med lokallagene, og det er derfor tenkelig at styret i et eventuelt sammenslått fylkeslag må være større, sier han videre.

Neste artikkel

Per Skorge går fra Bondelaget til Skogeierforbundet