Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Går inn for gjenvalg av Kjersti Hoff

En enstemmig valgnemnd innstiller på at Kjersti Hoff skal fortsette som leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag for et nytt år.

Kjersti Hoff har vært en god og samlende leder, mener Bonde- og Småbrukarlaget. Arkivfoto: Karl Erik Berge
Kjersti Hoff har vært en god og samlende leder, mener Bonde- og Småbrukarlaget. Arkivfoto: Karl Erik Berge

– Kjersti Hoff har vært en god og samlende leder for organisasjonen de to årene hun har sittet som leder. Hun har stor arbeidskapasitet og ikke minst innsikt i de vanskelige landbrukspolitiske debattene som pågår, sier fungerende leder i valgnemnda, Arne Lofthus, i en pressemelding.

Investeringsmidler til jordbruket

I koronasituasjonen har Hoff arbeidet hardt for at grupper i jordbruket, som mistet markedet sitt over natta, skulle få kompensasjon på lik linje med andre næringer som har opplevd det samme.

– Hoff har målført behovet for ekstra tildeling av investeringsmidler til jordbruket, både for å avhjelpe investeringsutfordringene som er i jordbruket, men også for å holde bygg- og anleggsbransjen med oppgaver i en vanskelig periode, sier han.

Lofthus trekker også fram viktigheten av kontinuitet i organisasjonen i en periode med store utskiftninger i sekretariatet.

Annonse

– Det er viktig at Kjersti fungerer som leder i det kommende året der både generalsekretær, tidligere assisterende generalsekretær og redaktør for Bonde og Småbruker går av med pensjon eller slutter i løpet av kort tid, sier lederen i valgnemda.

Nye styremedlemmer

Valgnemnda foreslår videre at Kristoffer Fodnes fra Oppland, Sander Solheim fra Sogn og Fjordane og Ann Guro Hansen kommer inn som nye styremedlemmer for to år.

Når det gjelder Sander Solheim og Ann Guro Hansen, er det et flertall i valgnemnda som ønsker disse som nye styremedlemmer. Et mindretall i valgnemnda ønsker Ola Fiskvik som nytt styremedlem, mens et annet mindretall i valgnemnda ønsker gjenvalg på Randi Karlstrøm som styremedlem.

Eli Berge Ness er innstilt for et nytt år som politisk nestleder, mens Kristoffer Fodnes er innstilt som ny organisatorisk nestleder etter at Kathrine Kinn ikke ønsker gjenvalg som nestleder.

Marielle de Roos og Olav Liseter ønsker ikke gjenvalg til styret.

Valgnemnda innstiller på at Ole Tvete Muriteigen fortsetter som ordfører i representantskapet, mens Astrid Tove Olsen er foreslått som ny varaordfører.

Neste artikkel

Tydelig markering av brudd i jordbruksoppgjøret