Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Fylte buss med fylkespolitikere i Innlandet

NHO Innlandet, LO i Oppland og Hedmark, Oppland Bondelag og Hedmark Bondelag fylte opp en buss med fylkespolitikere på tur om grønn næring og vekst i Innlandet forrige uke.

Diskuterte jordvern på busstur: Odd Erik Kokkin, LO i Hedmark (f.v.), Jon Kristiansen NHO, Iver Erling Støen, LO i Oppland, Kristina Hegge, Oppland Bondelag, og Elisabeth Gjems, Hedmark Bondelag. (Foto: Guro Breck)
Diskuterte jordvern på busstur: Odd Erik Kokkin, LO i Hedmark (f.v.), Jon Kristiansen NHO, Iver Erling Støen, LO i Oppland, Kristina Hegge, Oppland Bondelag, og Elisabeth Gjems, Hedmark Bondelag. (Foto: Guro Breck)

På programmet stod besøk hos Graminor på Hamar, orientering og lunsj hos Agnethe og Odd Martin Gaalaas Baardseth i Ringsaker, Valle videregående skole på Toten og Hoff på Gjøvik.

– De som er invitert er politikere som står på valglister til årets fylkestingsvalg, og responsen har vært formidabel. Inkludert arrangør-representanter var det full buss med 56 deltakere og venteliste, sier Guro Breck, rådgiver i Hedmark Bondelag.

– Vi gjør dette sammen fordi vi vil vise fram en felles, samla kraft om at vi vil noe med Innlandet som en samlende bioregion. Det handler om tilgang på gode råvarer, med rett volum og kvalitet, til rett tid. Det handler om råvarer til næringsmiddelindustrien og mat til folk i Norge, sier Jon Kristiansen, direktør i NHO Innlandet.

Han mener Innlandet har et landbruk som ligger langt framme.

– Vi har sterk teknologi og gode produksjonsdyr, samt fruktbare og effektive jorder. Vi har mye å være stolte av, sier Kristiansen.

Jordvern krever forpliktelser

Organisasjonene er enige om at det er behov for en kraftig innstramming i jordvernpolitikken. De presenterte et konkret utspill rundt dette.

Den nasjonale jordvernstrategien innebærer en stor forpliktelse for alle kommuner. Stortinget har strammet inn fra maks 6000 dekar årlig til maks 4000 dekar årlig. Omdisponeringen skal med andre ord ligge minst en tredel lavere.

Annonse

Det krever varig endring i politikk og praksis, mener NHO Innlandet, LO i Oppland og Hedmark og de to bondelagene.

Organisasjonene mener det trengs en bevisstgjøring og innskjerpelse når det gjelder boligbygging på dyrka mark. Samferdsel og viktig infrastruktur tar så store matjordarealer at en må søke andre alternativer til øvrig utbygging, skriver de.

– Det må reguleres nok med boligtomter utenom dyrka mark, slik at boligbyggingen ikke kommer i konflikt med jordvernet. Det finnes alternativer, og disse må brukes. Det må gjelde for bønder også, når de skal bygge nytt på gården, sier Kristiansen.

Stange viser vei

NHO-direktøren i Innlandet trekker fram Stange kommune som et godt eksempel.

– Kommunen legger til rette for næringsutvikling ved Uthuskrysset og på Kolomoen, hvor det ikke er dyrka mark. Det er et godt eksempel på hvordan kommunene bør drive næringsutvikling, sier Kristiansen.

– Bør kommunene få styre jordvern selv, eller bør staten ha dette ansvaret?

– Det er en god praksis med at kommunene bestemmer dette. Det er respekt for lokaldemokratiet, samtidig som vi har en sterk sikkerhetsventil for jordvernet gjennom Fylkesmannen, sier Kristiansen.

Ulike og viktige klimatiltak, videregående skole med grønn utdanning og forskning og erstatning til pelsdyrbønder som har fått næringsforbud, var også på agendaen under bussturen i Innlandet.

Neste artikkel

Ingen ekstra koronastøtte til lokalmatprodusenter