Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Funn av salmonella på villsvin i Østfold

Mattilsynet ber nå jegere være forsiktige under håndtering av felte dyr.

Salmonella smitter hovedsaklig gjennom mat og vann, men kan også smitte fra person til person, mellom dyr, og mellom dyr og mennesker. Foto: Erik Mandre/Mostphotos
Salmonella smitter hovedsaklig gjennom mat og vann, men kan også smitte fra person til person, mellom dyr, og mellom dyr og mennesker. Foto: Erik Mandre/Mostphotos

– Villsvin er i ferd med å reetablere seg i Norge, og vi kjenner ikke godt nok til helsesituasjonen til disse dyrene. Funnet av salmonella overrasker oss ikke, og vi vet ikke om dyrene bærer flere sykdommer, sier Ole-Herman Tronerud, seniorrådgiver i Mattilsynet.

Salmonella overføres lett ved kontakt med dyr og kjøtt. Vi ber derfor jegere som skal jakte villsvin om å ta forholdregler. Det viktigste er å håndtere rått kjøtt på en måte som minsker smitterisikoen, skriver Mattilsynet.

Viktig med grundig vask

– Vi ber alle om å vask hendene etter at de har vært i kontakt med villsvin eller rått villsvinkjøtt. Ikke bruk samme redskaper du bruker på villsvin eller villsvinkjøtt til andre områder, og sørg for at du vasker utstyr godt. Rått villsvinkjøtt bør ikke komme i kontakt med andre råvarer, sier Tronerud.

Bakterier innenfor slekten Salmonella forårsaker sykdommen salmonellose. De fleste av de over 2500 ulike variantene av Salmonella kan gi sykdom hos mange arter inkludert husdyr og menneske.

Det finnes også friske smittebærere som skiller ut bakterien uten å vise tegn på sykdom, skriver Veterinærinstituttet.

Annonse

De vanligste symptomene på salmonella er diaré, magesmerter, kvalme og eventuelt også feber.

Kan overleve lenge

Bakteriene skilles ut med avføring og smitter via forurenset fôr, mat eller vann og ved kontakt med infiserte dyr eller mennesker under dårlige hygieniske forhold.

Salmonellabakterier kan overleve flere måneder i organisk materiale og under visse betingelser oppformeres i fjøs og miljø, skriver Veterinærinstituttet.

Spesielt dersom Salmonella gir sykdom hos dyrene kan det skilles ut store mengder salmonellabakterier og infeksjonen kan spres raskt fra dyr til dyr i en besetning.

Det er ikke uvanlig at Salmonella smitter til husdyr via infisert fôr. Noen dyr blir syke (f.eks en del hunder), mens andre dyr, f.eks svin og storfe, i hovedsak forblir friske. Erfaringsmessig forsvinner disse variantene fra dyrene hvis smittekilden (fôret) fjernes.

Skal kartlegge villsvinhelsa

Veterinærinstituttet har satt i gang en pilotundersøkelse for å kartlegge helsa til villsvin i Norge.

Jegere, fallviltgrupper og ettersøksjegere i områder hvor det finnes villsvin skal hjelpe Veterinærinstituttet å ta prøver.

Som takk for hjelpen, får de gratis undersøkelse for trikiner, som er en parasitt som alle slaktede villsvin bør undersøkes for før de brukes som mat.

Neste artikkel

Kombinerer gris med grønt