Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Funn av naturlige plantegifter i urtete

I Mattilsynets overvåking av plantegifter i matvarer i 2021 ble det gjort funn i 13 forskjellige urtete-produkter. For å redusere mulig helserisiko, anbefaler Mattilsynet å begrense inntaket av urtete.

Mange ugras produserer plantetoksiner (giftstoffer) som en naturlig beskyttelse mot insekter og planteetere. I 13 av produktene ble det gjort funn. Foto: Karl Erik Berge
Mange ugras produserer plantetoksiner (giftstoffer) som en naturlig beskyttelse mot insekter og planteetere. I 13 av produktene ble det gjort funn. Foto: Karl Erik Berge

20 ulike typer urtete ble analysert for en gruppe plantetoksiner kalt pyrrolizidinalkaloider. Disse kan være skadelig for leveren og kreftfremkallende ved inntak over tid, skriver Mattilsynet.

I 13 av produktene ble det gjort funn. Det var varierende nivåer av pyrrolizidinalkaloider i både ammete (blanding av ulike typer urter), rooiboste, kamillete og peppermyntete. Stoffene har blitt påvist i disse teene over flere år, og også i grønn te.

– For å redusere mulig helserisiko, anbefaler vi å begrense inntaket av denne type teer og variere mellom ulike produkter. Dette gjelder spesielt for gravide og ammende, sier Hanne Marit Gran, seniorrådgiver i seksjon kjemisk mattrygghet i Mattilsynet.

Ingen nedre grense

Det finnes ikke en nedre grense for når mulig helserisiko oppstår.

Annonse

– I likhet med flere andre land gir vi derfor et generelt råd om å begrense og variere inntaket av urteteer, sier Gran.

I overvåking- og kontrollprogrammet ble også ti produkter av bokhvete/bokhvetemel analysert for tropane alkaloider (atropin og skopolamin). Det ble ikke gjort funn i noen av disse produktene.

Finnes ofte i ugras

Pyrrolizidinalkaloider finnes ofte i ugras i tropiske og sub-tropiske strøk, og te fra slike områder kan inneholde disse plantegiftene. Pyrrolizidinalkaloider kan forekomme i ugress blandet med urtete, i kosttilskudd og i planter feilaktig brukt til mat.

Pyrrolizidinalkaloider omdannes i kroppen til stoffene 1,2-umettede pyrrolizidinalkaloider som kan skade leveren, eventuelt også lungene ved lengre inntak, og er kreftfremkallende via en gentoksisk mekanisme (skader DNA).

De kan antagelig også være fosterskadelige. Pyrrolizidinalkaloider kan dermed utgjøre en helsefare for voksne og barn, særlig ved inntak over lengre tid.

Det er kjennskap til om lag 600 ulike pyrrolizidinalkaloider i planter. Flere har vist seg å være levertoksiske, utviklingstoksiske, gentoksiske og kreftfremkallende i forsøksdyr, og kreftfremkallende i mennesker.

Neste artikkel

Veterinærinstituttet avkrefter funn av skrantesjuke