Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Fugleinfluensa rapportert i åtte land i Øst-Europa

Åtte land i Europa har i løpet av vinteren rapportert om utbrudd av høypatogen aviær influensa i villfugl, fjørfe eller fugler holdt i fangenskap.

Liten smittefare til Norge: Det første utbruddet ble oppdaget i en flokk med kalkuner i Polen 30. desember 2019. Årets virus er påvist i svært få viltlevende fugler sammenlignet med tidligere år. (Arkivfoto)
Liten smittefare til Norge: Det første utbruddet ble oppdaget i en flokk med kalkuner i Polen 30. desember 2019. Årets virus er påvist i svært få viltlevende fugler sammenlignet med tidligere år. (Arkivfoto)

Veterinærinstituttet vurderer risiko for smitte til Norge som svært lav.

«Dette er basert på at norske villfugler trekker til vestlige deler av Europa og Afrika, og at andre nordiske land ikke har registrert smitte, verken hos fjørfe eller viltlevende fugler», skriver instituttet.

Kalkuner i Polen

Det første utbruddet ble oppdaget i en flokk med kalkuner i Polen 30. desember 2019. Deretter fulgte en rekke med utbrudd i Polen i løpet av januar, februar og frem til begynnelsen av mars i år.

I løpet av samme periode ble det rapportert om en rekke utbrudd i tilgrensende naboland. Med unntak av Ungarn, 42 utbrudd i fjørfe, har ingen av de andre landene hatt samme omfang av utbrudd som Polen.

Polen har registrert 34 utbrudd i fjørfe og et i villfugl.

Uten zoonotisk potensiale

«Ifølge en risikovurdering fra Friedrich-Loeffler-Institut (FLI) i Tyskland, er årets virus beslektet med HPAI H5N8 som har sirkulert i Eurasia og Afrika mellom 2016 og 2019», skriver Veterinærinstituttet.

Disse virusene har så langt ikke vist noe zoonotisk potensiale, dvs. at de ikke har egenskaper som gjør at de smitter mellom dyr og menneske.

Få viltlevende fugler

Årets virus er påvist i svært få viltlevende fugler sammenlignet med tidligere år.

Det er usikkert hva som er årsaken til det. En mulighet kan være at overlevende villfugler har opparbeidet en viss immunitet fra tidligere års utbrudd med lignende virus.

En annen mulighet kan være at årets virus er mindre sykdomsfremkallende hos viltlevende fugler. Videre virus-analyser vil kunne gi svar på dette.

Risikobildet vil kunne endre seg ved en vesentlig økning i smittetrykket av H5N8 i risikoområder for Norge, ved påvisning av H5N8 på villfugl i Norge, eller ved endring av klimatiske forhold, mener Veterinærinstituttet.

Neste artikkel

NJFF ber medlemmene melde fra om fugleinfluensa