Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Fugleinfluensa påvist på Svalbard

Smittsom fugleinfluensa er påvist hos en polarmåke på Svalbard, opplyser Sysselmesteren.

– Fugleinfluensa er aldri tidligere påvist på Svalbard, og etter det Veterinærinstituttet kjenner til, er dette den første påvisningen av viruset i Arktis, skriver Sysselmesteren.

Måken ble funnet død ved kaia i Longyearbyen i juni, og Veterinærinstituttet har nå påvist at fuglen hadde fugleinfluensa.

– Det er svært sjelden at mennesker smittes med fugleinfluensa. På generelt grunnlag bør man unngå å berøre syke eller døde fugler uten beskyttelsesutstyr, opplyser Sysselmesteren.

Annonse

Fugleinfluensa har også blitt påvist hos flere ulike pattedyr i Europa i år. På Svalbard er spesielt fjellrev utsatt, kanskje også ulike seler, opplyser Sysselmesteren.

Unormal atferd som balanseproblemer, sirkelbevegelser eller bøyd hode hos disse artene kan tyde på smitte med fugleinfluensa. Publikum oppfordres til å ta kontakt med Sysselmesteren ved slike observasjoner.

Også på fastlandet er det den siste tiden funnet mange døde villfugler som er smittet med fugleinfluensa. Fuglene er funnet fra Rogaland i sør til Finnmark i nord, opplyser Mattilsynet.

I likhet med Sysselmesteren oppfordrer de folk til å unngå å ta på fuglene, men heller varsle tilsynet dersom de finner syke eller døde fugler. (NTB)

Neste artikkel

Tre fjørfeprodusentar har fått 12,6 millionar kroner i erstatning