Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Fugleinfluensa påvist hos to svaner i Bergen

Påvisningene viser at utbruddet med fugleinfluensa ikke er over, skriver Veterinærinstituttet.

Knoppsvanene ble funnet døde på isen på Lille Lungegårdsvann. (Arkivfoto)
Knoppsvanene ble funnet døde på isen på Lille Lungegårdsvann. (Arkivfoto)

Den 8. januar varslet Veterinærinstituttet Mattilsynet om mistanke om fugleinfluensa hos to knoppsvaner samt en måke i Bergen kommune. Knoppsvanene ble funnet døde på isen på Lille Lungegårdsvann, mens måka ble funnet død på Laksevåg, skriver Veterinærinstituttet.

Høypatogent fugleinfluensavirus (HPAI) subtype H5N8 ble bekrefta hos begge svanene 11. januar.

Det er så langt påvist høypatogent fugleinfluensavirus (HPAI) subtype H5N8 hos 16 fugler i Norge. Den første påvisninga ble gjort på en kortnebbgås i Sandnes 27. november 2020. Dette var det første tilfellet av HPAI i Norge noensinne.

I ettertid er det imidlertid påvist HPAI subtype H5N8 hos brunnakker, som ble felt under jakt i flere kommuner på Jæren i november.

Det er viktig å ha fokus på prøvetaking av sjøldøde villfugler og ved forøket dødelighet i besetninger med fjørfe, melder Veterinærinstituttet.

200 prøver undersøkt

Knoppsvane hekker først og fremst i Sør-Norge, men har i den senere tid spredt seg nordover langs kysten til Trøndelag.

Annonse

Det er så langt påvist HPAI subtype H5N8 hos ville fugler i fylkene Rogaland, Vestland og Agder samt en kalkun og tre haner som ble funnet døde i Nærbø fuglepark på Jæren.

Siden november har omtrent 200 prøver fra sjøldøde villfugler og fjørfe blitt undersøkt for fugleinfluensavirus. I tillegg er det undersøkt cirka 500 prøver fra fuglemerking og jakt i overvåkingsprogrammet for villfugl våren og høsten 2020.

Det meldes også stadig om påvisning av høypatogent fugleinfluensavirus i våre naboland.

Veterinærinstituttet følger opp med videre analyser av viruset i samarbeid med EUs referanselaboratorium.

Instituttet har tett dialog med ornitologiske miljøer med tanke på å avdekke hvordan viruset kan være introdusert til Norge, for å kunne gi Mattilsynet best mulige råd i sykdomshåndteringen.

Meld fra til Mattilsynet

Veterinærinstituttet anbefaler at publikum, som oppdager svekkede eller døde viltlevende ender, gjess, svaner, vadefugler, måker og rovfugl, er varsom med kontakt med disse.

Meld straks fra til Mattilsynet på telefon 22 40 00 00, slik at de kan ta ut prøver fra fuglene.

Neste artikkel

Veterinærinstituttet melder om redusert kapasitet