Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Fugleinfluensa påvist hos flere villfugler

Den 23. mars varslet Veterinærinstituttet Mattilsynet om mistanke om fugleinfluensa hos flere villfugler på Østlandet. Flere syke og døde villfugler er den siste tiden observert ved Østensjøvannet i Oslo og ved Holmenskjæret i Asker.

Høypatogent fugleinfluensavirus (HPAI) subtype H5N8 ble 24. mars bekrefta hos ei kanadagås og ei knoppsvane fra disse områdene, skriver Veterinærinstituttet.

Høypatogen fugleinfluensa (HPAI) er også påvist hos ei kanadagås fra Indre Østfold kommune. Tidligere i mars påviste Veterinærinstituttet HPAI hos ei kanadagås fra Sarpsborg kommune. Ved funn av syke eller døde villfugler oppfordrer Veterinærinstituttet publikum til straks å ta kontakt med Mattilsynet.

Fugleinfluensaen som er funnet er først og fremst en risiko for fugler. Risikoen for smitte til mennesker vurderes av Folkehelseinstituttet som svært lav.

For fjørfebesetninger er det nå ekstra viktig å ha høyt fokus på smittevern, og lav terskel for å kontakte Mattilsynet, og å undersøke for fugleinfluensa ved økt dødelighet, dropp i eggproduksjon og nedsatt fôr- og vannopptak.

Annonse

Veterinærinstituttet har per 24. mars 2021 undersøkt om lag 450 prøver for influensavirus gjennom passiv overvåking av villfugler og mistanker hos høns siden den første påvisninga av HPAI i Norge i november 2020. I tillegg ble omkring 500 prøver fra jakt og fuglemerking undersøkt i overvåkings- og kontrollprogrammet (OK-programmet) for villfugl høsten 2020.

Totalt er det påvist 34 tilfeller av HPAI i Norge. Påvisningene er fra fylkene Rogaland (16), Vestland (12), Viken (3), Oslo (1) og Agder (2). Påvisningene hos villfuglene i Oslo-regionen viser at utbruddet med fugleinfluensa dessverre fremdeles pågår.

Fugleinfluensautbruddet i Europa får stadig større geografisk utbredelse, og i utbruddet er det nå seks subtyper av HPAI som sirkulerer. Over 80 prosent av påvisningene er H5N8.

Vårtrekket av villfugl er i gang, og dette øker risikoen for introduksjon av ny smitte til Norge. Knoppsvane, hvitkinngås og grågås er de tre artene med flest påviste tilfeller av HPAI i utbruddet i Europa så langt, men det finnes en lang rekke villfugler som potensielt kan ta med seg smitte til Norge.

Neste artikkel

Mattilsynet om svin: Mange regelbrudd, men få alvorlige