Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Øker erstatningen til bønder rammet av fugleinfluensa

Bønder som blir pålagt å avlive fjørfe på grunn av fugleinfluensa, får økt erstatning.

Tilbakevirkende: Økningen i satsene vil gis tilbakevirkende kraft, slik at de som har fått dyr avlivet før satsene er klare, vil få etterbetaling, sier Sandra Borch. (Foto: Arkivfoto)
Tilbakevirkende: Økningen i satsene vil gis tilbakevirkende kraft, slik at de som har fått dyr avlivet før satsene er klare, vil få etterbetaling, sier Sandra Borch. (Foto: Arkivfoto)

Det er den siste uken påvist høypatogen fugleinfluensa (H5N1) på fjørfe ved to nabogårder i Klepp kommune i Rogaland. Begge besetningene er avlivet.

Sjukdommen er svært smittsom.

– Dette er en svært alvorlig situasjon for norsk fjørfenæring. Satsene som brukes til å beregne den erstatningen produsentene får for fjørfe som blir avlivet på grunn av fugleinfluensa, skal økes. Økningen av satsene skal gis tilbakevirkende kraft. De som har fått sine dyr avlivet på grunn av fugleinfluensa før de nye satsene er endelig klare, vil få etterbetalt denne økningen, sier landbruks- og matminister Sandra Borch i en pressemelding.

Gimming: Gode signaler

Borch vil førstkommende fredag ha et møte med næringen for å drøfte situasjonen.

Meldingen fra landbruksministeren er gode signaler, mener leder Bjørn Gimming i Norges Bondelag.

– Vi har spilt inn at satsene ikke svarer til bondens kostnader og tapte inntekter, og da er det bra at statsråden er lydhør og tar grep, sier han.

For at bøndene skal ha tillit til de inngripende tiltakene, er det viktig å få kostnadene dekket, understreker bondelagslederen.

Annonse

Hasteoppdrag til Nibio om nye satser for fjørfe

Når Mattilsynet fatter vedtak om avliving av dyr, er det forskriftsfestede satser som legges til grunn for beregning av den erstatning produsenten skal få utbetalt. Disse satsene ble sist revidert i 2014.

Landbruksdirektoratet fikk i september i år et oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet om å utarbeide forslag til reviderte standardiserte satser for alle husdyr.

På grunn av det pågående utbruddet av fugleinfluensa haster det spesielt å få oppjustert satsene som gjelder fjørfe i erstatningsforskriften, skriver Landbruks- og matdepartementet i pressemeldingen.

Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) har derfor fått et hasteoppdrag om raskt å ferdigstille nye satser for fjørfe.

Alvorlig sjukdom

Det er påvist høypatogen fugleinfluensa på fjørfe ved to nabogårder i Klepp kommune i Rogaland.

For å hindre videre smittespredning til andre fjørfe i området har Mattilsynet satt i verk flere tiltak som gjelder for eiere av fjørfe og andre fugler i fangenskap.

Fugleinfluensa fører som regel til alvorlig sjukdom og død hos smittede fugler, og er svært smittsom mellom fugler. Risikoen for smitte til mennesker vurderes som svært lav.

Neste artikkel

Frankrike skal avlive 1,3 millionar fuglar i kampen mot fugleinfluensa