Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Frykter skabb blant fjellrev på Hardangervidda

Mistanken er basert på dette nokså karakteristiske håravfall på halen. En fjellrev er avbildet på viltkamera ved tre ulike fôrautomater og to fjellrevhier nord på Hardangervidda. Dette gir sterk grunn til å frykte at fjellreven er smittet med skabb.

Veterinærinstituttet bistår Miljødirektoratet med en behandlingsplan mot skabb, i samarbeid med NINA.

Annonse

– Vi har gitt informasjon om parasitten skabbmidd og om sykdommen hos rev. I tillegg er det viktig med informasjon om hvordan smitten sprer seg og hvordan sykdommen utvikler seg hos rev. Vi har også svart på spørsmål om hvordan parasitten kan overleve i miljøet og om smitte mellom dyr og mennesker. Midden kan smitte til mennesker, men gir kun forbigående utslett i et begrenset område på kroppen, sier seniorforsker ved Veterinærinstituttet, Rebecca Davidson.

Miljødirektoratet har i samarbeid med Veterinærinstituttet og NINA laget en plan for medikamentell behandling, som innebærer at medisin blandet sammen med mat legges ut ved de lokalitetene hvor den hårløse fjellreven er avbildet. Medisineringen vil virke både som behandling av sykdommen og som forebygging for friske fjellrever.

Neste artikkel

Areal tilsvarende 200 000 fotballbaner til hyttebygging