Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Frp gir marsjordre til Elvestuen

Frps «talsmannn» for ulveoppprørerne krever at klima- og miljøministeren gir Stortinget en ordentlig forklaring på hvorfor ikke også ulvene i Hobøl og Mangen kan skytes.

Frps ulvegeneral: – Det går ikke an å holde på slik for en statsråd. Nå må det skje noe. Vi får se om Stortinget velger å ta saken i egne hender, sier Frps landbrukspolitiske talsperson Morten Ørsal Johansen. Foto: Anders Sandbu

Frps landbrukspolitiske talsperson, Morten Ørsal Johansen, har ikke akkurat lagt skjul på hva han mener om regjeringens oppfølging av ulveforliket.

Blidere ble han ikke etter at klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) like før jul trosset rovviltnemders vedtak om lisensfelling av ulv både i Slettås-, Mangen- og Hobølrevirene.

At 10 000 bygdefolk på nyåret protesterte mot Elvestuens vedtak og regjeringens rovdyrpolitikk som sådan, har han full forståelse for.

– Når regjeringen gir blaffen i hva Stortinget sier, reagerer folk. Og det er mange også utenfor ulvesonen som reagerer. Frustrasjonen dreier seg ikke bare om selve ulveforvaltningen, men også om mangelen på demokrati, påpeker han overfor Bondebladet.

Han forteller om utbredt misnøye med rovdyrpolitikken også på grasrot-plan i Frp. Mye av misnøyen er rettet mot klima- og miljøministeren.

– Det går ikke an å holde på slik for en statsråd. Nå må det skje noe, tordner Ørsal Johansen.

Krever forklaring i Stortinget

Ap og Sp har i kjølvannet av den massive ulvemarsjen gjennom Oslo sentrum, sendt et brev til statsminister Erna Solberg (H). I brevet, ber de to partiene om at regjeringen nå kommer til Stortinget med en redegjørelse for hvorfor regjeringen ikke følger opp Stortingets vedtatte bestandsmål på 4–6 årlige ulveynglinger og tilsidesetter rovviltnemndenes vedtak.

Bestanden ligger i dag på 10,5 ynglinger. Partiene vil også vite årsaken til at regjeringen heller ikke, slik de ser det, anerkjenner nemndenes faglige oppgaver og myndighet.

Som et tredje punkt, vil partiene vite om regjeringen mener det trengs en lovendring for å kunne oppfylle Stortingets vedtak om bestandsmål og uttak av ulv.

Annonse

Ørsal Johansen mener kravet om en slik redegjørelse er greit nok, men at det ikke vil bety noe i praksis.

– Det hjelper så lite. Nå må vi få sanksjonert det som Stortinget har sagt skal gjøres, nemlig å følge opp forliket. Om det er noe i ulveforliket som gjør at man ikke får fulgt det opp, må regjeringen fortelle om det, sier Frps landbrukspolitiske talsperson.

I likhet med Ap og Sp, ber han Elvestuen egenhendig troppe opp på Stortinget.

– Det som må skje, er at Elvestuen må fortelle Stortinget hva som konkret er til hinder for at man ikke skal kunne ta ut de to flokkene.

– Men han har jo gitt en forklaring? Elvestuen har vist til at konfliktnivået ikke er det samme i Mangenreviret og Hobølreviret?

– Hehe, dét er ingen grunn.

Vil ha større uttak i ulvesonen

Han viser til at intensjonene bak ulveforliket er klare, og at det i tilleggsproposisjonen til forliket står klart at det skal tas hensyn til alle merknader fra Stortinget. Når disse merknadene ikke er fulgt opp, må regjeringen si hvorfor dette ikke kan gjøres, fremholder Ørsal Johansen.

Helt konkret, ønsker han et større uttak inne i ulvesonen. At regjeringen for første gang åpnet for uttak i sonen, i Slettåsreviret, holder ikke for ulvemotstanderne. Blant dem finner vi også deler av regjeringspartiet Høyre.

Også der rettes det nå en marsjordre til Erna Solberg og Ola Elvestuen:

– Skyt mer ulv, Erna! Rovdyrpolitikken har for lenge vært tuftet på dem som ikke betaler prisen for rovdyra. Dette til tross for at vi under arbeidet med forlikene, ble lovet at de som lever med byrdene skulle høres, sa Anders Kjær – selvutnevnt talsmann for «Bygde-Høyre» – i sin appell foran Stortinget, med tusener av bygdefolk som publikum.

Les mer i Bondebladet denne uka.

Neste artikkel

122 jerver kan felles i Norge