Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Fra 4G til 5G: Hva betyr et nytt mobilnett for bonden?

Vi har vel alle hørt om 5G. Det kan virke som om det er løsningen på nesten alt. Men hva er det egentlig? Her er en kort innføring.

5G vil åpne for mange flere muligheter, også i landbruket. Raskere nett med kortere responstid muliggjør blant annet en sikker og stabil forbindelse til selvkjørende maskiner. (Foto: William Potter/Shutterstock)
5G vil åpne for mange flere muligheter, også i landbruket. Raskere nett med kortere responstid muliggjør blant annet en sikker og stabil forbindelse til selvkjørende maskiner. (Foto: William Potter/Shutterstock)

For det første, navnet 5G betyr ikke noe annet enn at vi nå er kommet til femte generasjon mobilnett.

Det høres i utgangspunktet ganske kjedelig ut, men den kommende generasjonen har noen unike teknologier og bruksmuligheter.

Fast forbindelse blir overflødig

Først og fremst kommer det til å gå veldig mye fortere. En av de mest synlige effektene av dette vil være at man kan bruke mobilnettet i stedet for en fast forbindelse.

Dette gir en del unike muligheter for de som i dag ikke har tilgang til et fast bredbånd, enten det er fiber- eller kobberlinjer.

Dette betyr i praksis at alt fra nødetater til andre samfunnskritiske løsninger, som ikke tidligere kunne benytte seg av mobilt internett, nå får en langt mer stabil og effektiv løsning.

Innenfor matvareindustrien vil 5G muliggjøre mer effektiv og miljøvennlig produksjon og distribusjon, med bruk av sensorer som overvåker og sikrer kvaliteten i hele næringskjeden fra hav, åker og fjøs til middagsbord.

Et gårdsbruk vil kunne lage sine egne «private» nett av sensorer, maskiner og kjøretøy som kan kontrolleres og styres via nettet, enten brukeren befinner seg på eller utenfor gården.

Økt sikkerhet og stabilitet

Selv om både sensorer og maskiner kan kommunisere over 4G-nettet i dag, har 5G-nettet noe som er unikt og helt sentralt. Det kalles skivedeling og kan sammenliknes med et hus, der man til enhver tid kan velge hvor mange etasjer det skal være.

I hver av disse etasjene kan man tildele ulike tjenester, med ulike prioriteringer. For eksempel kan selvkjørende kjøretøy og helsetjenester kommunisere sine egne isolerte deler (etasjer) av nettet, slik at de ikke påvirker hverandre.

Dette gjør at både sikkerheten og stabiliteten blir langt bedre. At kritiske tjenester ikke påvirkes av annen datatrafikk, er av stor betydning.

Det ville for eksempel være uheldig om signalene til og fra et selvgående kjøretøy eller fjernstyrt robotkirurgi hindres på grunn av ikke kritisk kommunikasjon som underholdning.

Større datamengder

Annonse

At 5G nettet støtter høyere hastigheter, betyr i praksis at du kan overføre enorme datamengder på veldig kort tid. Det vil for eksempel åpne for å se flere videostrømmer samtidig, med et langt høyere detaljnivå.

Gitt at fjernstyring av gårdens maskiner skjer utenfor fysisk rekkevidde, vil flere videostrømmer og høyere bildekvalitet åpne for langt bedre kontroll av maskinene som fjernstyres.

Høyere kapasitet i nettet gjør det også mulig å utføre mer kraftkrevende oppgaver direkte fra et datasenter, som er fysisk plassert et annet sted i verden. Populært kalt «skyen».

Det betyr at du for eksempel kan benytte deg av enklere og rimeligere skjermer/terminaler fremfor å ha fysiske og mer kostbare datamaskiner stående i fjøs eller andre driftsbygninger, hvor de påvirkes av arbeidsmiljøet.

Lynrask respons

Sammen med skivedeling er veldig lav forsinkelse en av de tingene som kjennetegner 5G. Mens forsinkelsen på 4G-nettet ligger rundt 25 millisekunder, er forsinkelsene i 5G nettet ned mot 1 millisekund. Forsinkelsen er så og si neglisjerbar.

Dette helt sentralt for autonome eller selvkjørende kjøretøy, der beskjeder om og til kjøretøyene må foregå i sanntid.

Et eksempel kan være lastebiler som kjører i kolonner. Det vil være helt kritisk at meldinger til disse kjøretøyene kommer frem umiddelbart, og at meldingene går til samtlige kjøretøy på nøyaktig samme tid.

Dette samme vil også kunne gjelde for selvkjørende landbruksmaskiner..

Klar for tingenes internett

Det såkalte tingenes internett eller Internet of Things (IoT) er ikke avhengig av 5G. Det er imidlertid enkelte IoT-oppgaver som vil være helt avhengig av 5G. Vi var blant annet inne på selvgående kjøretøy. Behovet for 5G er også et fremtidskonsept.

Etter som mengden av tilkoblede IoT-enheter skyter i været må man ha et nett som kan håndtere slike enorme mengder i fremtiden. Vi snakker her om milliarder av enheter som skal kommunisere med hverandre over mobilnettet, og dette er noe bare 5G kan gi.

Når kommer det?

5G vil på sikt erstatte 4G, men utbyggingen av 5G vil skje gradvis og er derfor litt vanskelig å tidfeste nøyaktig. I Norge er det i utgangspunktet tre forskjellige utbyggere av mobilnett. Telenor er den desidert største, så kommer Telia og sist og minst er Ice.

Telenor har sagt at de vil åpne de første kommersielle 5G-nettene i 2020. Da er det ganske naturlig at konkurrenten Telia befinner seg i samme tidshorisont. Det er litt mer usikkert med Ice.

Når det gjelder dekning kommer ikke 5G til å bli landsdekkende, slik som 4G, i første omgang. 5G-dekningen kommer til å være knyttet til byer og tettsteder, men også til industri eller næringsområder, som i dag ikke har tilfredsstillende tilgang på bredbånd. Dette kan for eksempel være havbruk eller enkelte landbruksområder.

Neste artikkel

Bonden trenger kapital, regjeringa trenger en seier