Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Forventer at Sveinung Rotevatn lytter

Lokale rovviltnemnd-ledere forventer at den nye klima- og miljøministeren vil være mer lyttende til Stortinget og nemndene enn hans forgjenger. Men færre fakkeltog tror de ikke på.

Sveinung Rotevatn (V) er ny klima- og miljøminister, og regjeringens øverste fagansvarlige for Norges rovviltpolitikk. De lokale nemndene forventer at den nye statsråden inntar en mer lyttende holdning til den lokale forvaltningen. (Anders Sandbu)
Sveinung Rotevatn (V) er ny klima- og miljøminister, og regjeringens øverste fagansvarlige for Norges rovviltpolitikk. De lokale nemndene forventer at den nye statsråden inntar en mer lyttende holdning til den lokale forvaltningen. (Anders Sandbu)

Det har blitt tradisjon at sinte bygdefolk på nyåret går i fakkeltog mot regjeringens rovviltpolitikk. 2020 ble intet unntak.

Mye av sinnet siden 2017 har vært direkte rettet mot de ulike klima- og miljøministrene, og deres årlige stans i rovviltnemndenes vedtatte lisensfellingskvoter – få timer før jakta skal begynne.

– Lytt til Stortingets rammer

Lokale rovviltnemnder forventer at ny klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) inntar en mer lyttende holdning til lokal rovviltforvaltning og ikke minst Stortingets vedtatte bestandsmål for ulv.

Bestandsstatus har hvert år etter 2015 vært nær det dobbelte av fastsatt bestandsmål.

– Rotevatn bør og må lytte til hva Stortinget har sagt. Nemndene har som oppgave å forvalte innenfor de rammene Stortinget har satt. På ulv, er det ingen tvil om hvilke rammer det er. Det skal være 4–6 årlige ulveynglinger, og det skal forvaltes så nært bestandsmålet som mulig, sier rovviltnemndleder Arnfinn Nergård (Sp) i region 5 Hedmark til Bondebladet.

Nemndene har etter hans vurdering fulgt opp, og holdt seg innenfor det handlingsrommet nemndene er tiltenkt. Men departementet gjør ikke det samme, påpeker Nergård.

– Det er greit å henvise til lovverk, naturmangfoldloven og Bernkonvensjonen, men Stortinget har satt sine rammer med bakgrunn i det samme lovverket. Nå forventer jeg at gjeldende stortingsvedtak og -forlik gjennomføres.

– Tror du på færre fakkeltog og folkemøter mot regjeringens politikk under Rotevatn?

– Nei, det gjør jeg ikke. Han tilhører det samme partiet som sin avgåtte forgjenger. Frp er ute, men fra Klima- og miljødepartementets side tror jeg regjeringens politikk på området ligger fast. Noe annet vil overraske meg. Men regjeringen har ikke den samme støtten i Stortinget.

– Handler om mennesker

Annonse

For tre år siden valgte rovviltnemndleder i region 3 Oppland, Aud Hove, å gå ut av nemnda. Det samme gjorde daværende nestleder og ett styremedlem. Årsaken var at daværende klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) ikke ville godta vedtaket fra rovviltnemndene i Hedmark og Østfold om lisensfelling av ulv.

Flere mener Helgesens etterfølger, Ola Elvestuen, har hørtes ut som et ekko av Helgesen i argumentasjonen for de siste åras lisensfellingsstans.

Hove er tilbake som rovviltnemnd-leder, men har ikke store forventninger til Rotevatn på feltet.

– Han tilhører samme parti som Elvestuen. Jeg vil tro at Elvestuen ikke drev solo, men hadde forankret det han gjorde i eget parti. Om det ikke skjer endringer i dagens rovviltpolitikk, vil det ikke bli færre fakkeltog. Så sant ikke regjeringen og Venstre endrer retning, ser jeg heller ikke noe nytt med Rotevatn som minister, sier Hove (Sp), som også er fylkesvaraordfører i Oppland.

Ber om større tillit

Hun ber den sentrale rovviltforvaltningen forvalte mer, klage mindre, og ha større tillit til at de lokale nemndene tar sine oppgaver alvorlig.

– Vi ønsker ikke å utrydde rovdyra. Nemndene har ikke mye slingringsmonn. Men vi opplever at vi ikke blir lyttet til, sier hun.

Hove er i tillegg sterkt undrende til at det fortsatt synes å være helt i det blå hvordan ny inndeling av rovviltregionene vil bli. Regjeringen har foreslått å redusere antall regioner fra dagens åtte til fire eller fem. En ny inndeling skulle vært på plass til nyttår, men det skjedde ikke. Hove er sterkt kritisk til forslaget.

– Det vil gjøre at vi ikke fanger opp det som skjer. I Oppland er det store områder, og ulike utfordringer. Mener vi noe med naturforvaltning, må vi være der natur og dyr er – og ikke på et overordnet teoretisk nivå. Dette handler om mennesker og lokalsamfunn, sier Aud Hove.

Vil gi Rotevatn en sjanse først

Øyvind Solum (MDG) er rovviltnemndleder i region 4 (Oslo, Akershus og Østfold). Han vil gi Rotevatn en sjanse før han mener så mye om den nye klima- og miljøministeren.

– Det blir feil for meg å forskuttere om det blir mer eller mindre konflikt før han har trådt ordentlig inn i tollen, og før han har fått sjansen til å begynne med sitt arbeid. Jeg vil gi folk en sjanse. Jeg vil først se hvordan han fyller rollen.

Men også han er kritisk til hvordan Klima- og miljødepartementet har opptrådt overfor nemndene i behandlingen av lisensfellingskvoter.

– Nemndene fikk i fjor et endelig vedtak fra regjeringen bare noen timer før nyttårsaften. Det å komme med en slik siste liten-avgjørelse, gir ingen hjelp for noen. Enten man ønsker flere eller færre rovdyr, må regjeringen stå for sine avgjørelser og levere dem i god tid slik at alle kan reagere litt før. Siste liten-stilen er ikke det vi ønsker oss mest av. Vi synes også det har dratt ut med å få regjeringens endelige oppfatning av ny regioninndeling. Nå ønsker vi en avklaring, sier Solum. •

Neste artikkel

Høyesterett er i gang med saken om ulvejakta