Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Fortsatt radioaktivitet i norsk natur

Selv om det er 36 år siden Tsjernobyl-ulykken, finner forskere fremdeles radioaktiv forurensning i ville planter i Norge.

NINA overvåker nivået av radioaktiv cesium i planter ved ni lokaliteter i fjellområder spredt rundt i landet. Foto: NJFF
NINA overvåker nivået av radioaktiv cesium i planter ved ni lokaliteter i fjellområder spredt rundt i landet. Foto: NJFF

Norsk institutt for naturforskning (NINA) har fullført et forskningsprosjekt av viltvoksende planter i Rondane og Dovrefjell. Der ble det gjort funn av radioaktivitet fra Tsjernobyl-ulykken i 1986, selv om nivåene holder seg på et stabilt nivå.

Annonse

– Som før er det store variasjoner i mengde radioaktiv cesium mellom arter, områder og år, men nivåene har som forventet avtatt siden målingens start tidlig på 90-tallet, sier forskningssjef Signe Nybø i NINA.

For først gang vil det også bli tatt prøver fra rein på Svalbard, som skal sammenlignes med nivåene i villrein på fastlandet.

Instituttet overvåker nivået av radioaktiv cesium i planter ved ni lokaliteter i fjellområder spredt rundt i landet etter oppdrag fra Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet.

Neste artikkel

Areal tilsvarende 200 000 fotballbaner til hyttebygging