Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Fortsatt drift ved Tines meieri i Sem

Tine har vedtatt å opprettholde produksjonen i Sem. Det betyr at det fortsatt blir produksjon, lagerdrift og distribusjon i Tønsberg.

Årlig produksjon på Sem er ca. 25 millioner liter (2020). (Foto: Tine)
Årlig produksjon på Sem er ca. 25 millioner liter (2020). (Foto: Tine)

En rapport viser at ved å legge ned produksjonen i Sem, kan Tine redusere de årlige kostnadene med 10 millioner kroner.

Rapporten har vært på høring og det har vært stort engasjement, ikke minst blant medarbeiderne og lokal ledelse i Sem, skriver Tine.

Med de forslagene som er kommet, kan det gjøres endringer. Det vil redusere de årlige kostnadene betydelig, samtidig som produksjonen opprettholdes. Endringene omfatter både lavere investeringer og endringer i drifta.

– Da blir den økonomiske gevinsten ved å legge ned produksjonen så liten, at den veies opp av andre ulemper som nedlegging ville medført. Det er årsaken til at konsernstyret har vedtatt å videreføre produksjonen i Sem. Målet er ikke å avvikle, målet er å redusere kostnader for å styrke Tines konkurransekraft. Vi ønsker åpne prosesser der vi sammen finner de beste løsningene. Ikke noe er bedre enn om vi greier å redusere kostnadene uten å gjøre strukturelle endringer, sier konserndirektør Per Ivar Berg i Tine.

Melk fra Telemark, Vestfold og Viken

Annonse

Meieriet i Sem ble innviet i 1989 og ligger på Åskollen industriområde i Tønsberg kommune.

Meieriet tar imot melk fra melkeprodusentene i Telemark, Vestfold og deler av Viken. De produserer de fire melkevariantene, fløte og økologisk melk.

Egenproduserte produkter og andre ferske Tine-produkter plukkes på meieriets lager og kjøres ut til butikker, skoler, barnehager, hoteller og andre kunder i Vestfold, Telemark og deler av Viken, skriver Tine.

Økt konkurranse

Store volumer har forsvunnet fra Tines produksjon de siste årene. Årsakene er økt konkurranse fra norske konkurrenter, økt import og en langvarig trend med synkende melkekonsum.

– Det har resultert i at vi har betydelig overkapasitet i industrien, med tilhørende høye kostnader. For å styrke konkurransekraften må Tine effektivisere, sier Berg.

Neste artikkel

Hans Jørgen Olsen Røren skal lede Vestfold-bøndene