Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Forskere ber jegere kutte blyammunisjon

Mennesket er en del av økosystemet som jegerne forgifter med bly, skriver forskere.

Kvernet elgkjøtt som selges i norske butikker, kan inneholde store mengder blyrester. Illustrasjonsfoto: Liv Jorunn Denstadli Sagmo
Kvernet elgkjøtt som selges i norske butikker, kan inneholde store mengder blyrester. Illustrasjonsfoto: Liv Jorunn Denstadli Sagmo

Norske jegere sprer 220 000 kilo blyhagl i naturen hvert år. Det skriver seks forskere i siste nummer av Norsk Veterinærtidsskrift.

I 2017, to år etter at at forbudet mot blyammunisjon ble opphevet, hadde 88 prosent av rypejegerne gått tilbake til blyhagl.

Nå vurderer EU å innføre et overordnet blyforbud i ammunisjon.

Forskerne Jon M. Arnemo, Høgskolen i Innlandet, Oddgeir Andersen, NINA, Sigbjørn Stokke, NINA, Stein R. Moe, NMBU, Nils E. Søli, NMBU Veterinærhøgskolen og Knut Madsien Veterinærinstituttet, mener det er en vinn-vinn-situasjon om norske jegere skifter til blyfri ammunisjon.

– Det vil bli det perfekte eksemplet på at man gjennomfører konseptet en helse for mennesker, dyr og miljø i praksis, skriver de seks forskerne i artikkelen.

36 000 dødelige doser for ørn

Annonse

Sigbjørn Stokke med flere fant at 94 prosent av norske elgjegere brukte blyholdige kuler. Kuler med blykjerne fragmenterer i anslaget og fragmentene kan spres i en radius på opptil 45 cm fra sårkanalen

De slår fast at blyet i innvollene som norske storviltjegere legger igjen i naturen hvert år, representerer 36 000 dødelige doser for ørn. I tillegg kommer bly i påskutte dyr som ikke gjenfinnes.

De seks forskerne mener norske jegere frivillig kan sette en standard for miljøansvar og være i forkant av prosessen med strengere restriksjoner.

Viltkjøttdeig med blyinnhold

Vitenskapskomiteen for mattrygghet har vurdert risikoen knyttet til forbruk av hjortevilt felt med blyholdig ammunisjon.

Rapporten viser at bly fra ammunisjon i viltkjøtt, og spesielt i viltkjøttdeig, bidrar merkbart til økt blyinnhold i blodet hos dem som spiser slikt kjøtt ofte.

Ifølge det europeiske kjemikaliebyrået ECHA slippes det årlig ut 4000 tonn bly i våtmarksområder i EU, som følge av jakt.

Utenfor våtmarksområder er spredningen av bly langt større. Hele 14 000 tonn bly havner i miljøet hvert år. I tillegg brukes mellom ti og tjue tusen tonn bly til sportsskyting årlig.

Neste artikkel

Meiner gondolbane vil øydeleggja for villrein