Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Forsker på gamle trær

Det hadde vært lett hvis det var slik at de store trærne alltid var de eldste. – Dette er dessverre en myte, sier Eivind Handegard, PhD-student ved Nibio.

Alder: Fram til trærne er cirka 150 år er det en god sammenheng mellom diameter og alder, men når trærne blir eldre er det ikke alltid størrelsen det kommer an på. Bildet viser ei gammel alm. (Foto: Karl Erik Berge)
Alder: Fram til trærne er cirka 150 år er det en god sammenheng mellom diameter og alder, men når trærne blir eldre er det ikke alltid størrelsen det kommer an på. Bildet viser ei gammel alm. (Foto: Karl Erik Berge)

Sommeren 2018 og 2019 la Handegard ut på turné i Sørøst-Norge. Målet var å se på trær, og velge ut de trærne han mente var eldst i forsøksområdet. Handegard oppsøkte og undersøkte 186 av de antatt eldste trærne fra 38 gammelskogområder, skriver nibio.no.

Handegard valgte seg ut åtte trær som så gamle ut, på hvert sted. Deretter tok han borprøver og talte årringer. De visuelle vurderingene ble så sammenlignet med tellingene av årringer og aldersbestemmelser fra trær i nærheten, og med trær fra andre områder.

Resultatene, som nylig ble publisert i tidsskriftet Scandinavian Journal of Forest Research, viser at det går an å benytte ytre kjennetegn til å vurdere trærnes alder. Typiske kjennetegn kan være barkens beskaffenhet, hvor store greinene er og formen på stamma.

Eldre trær har ofte en mer sylindrisk form; de smalner ikke av i samme grad som yngre trær. Det viste seg også at eldre trær vokste i fattigere og mindre næringsrike områder.

Det er imidlertid forskjell på gran og furu når det gjelder ytre alderskjennetegn. Gamle furutrær blir best aldersbestemt ved hjelp av barken.

– På furutrær ser vi etter hvorvidt barken danner store tette plater, om treet har vridd vekst, om det er store nedoverbøyde greiner og om stammen er krokete. Alderen til gamle grantrær, derimot, blir best forklart ved å se på hvor grov barken er, og på fargen på barken og avsmalningen på stammen, sier Handegard.

Nibio-forskeren vi gjerne ha tips om særs gamle trær per e-post, eivind.handegard@nibio.no. Spesielt gamle furutrær og grantrær er interessant, skriver han.

Neste artikkel

Agribiotix vil lage medisiner av grønnsaker, ost og yoghurt