Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Forholdstallet for kumelk bestemt til 0,95

Landbruks- og matdepartementet (LMD) har fastsatt forholdstallet for disponibel kvote for kumelk til 0,95 for kvoteåret 2023.

 Effekten etter stengte grenser og hjemme­kontor under koronapandemien er over. Det betyr mindre behov for melk i 2023. Foto: Karl Erik Berge
Effekten etter stengte grenser og hjemme­kontor under koronapandemien er over. Det betyr mindre behov for melk i 2023. Foto: Karl Erik Berge

LMD, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har i dag gjennomført kvotedrøftinger. Forholdstallet for disponibel kvote for kumelk er bestemt til 0,95 for kvoteåret 2023.

Forholdstallet for disponibel kvote for geitemelk videreføres på 0,95, skriver regjeringen.no.

I møtet redegjorde Tine for markedssituasjonen i inneværende kvoteår, i tillegg til prognosene for melkeproduksjon og melkebehov i 2023.

Behov for 1 375 mill. liter i 2023

Allerede i juni varslet Tine at de langsiktige prognosene viste at det kunne bli behov for mindre kumelk i 2023. Effekten etter stengte grenser og hjemme­kontor under koronapandemien er over.

Annonse

Selskapet har beregnet et behov for 1 375 mill. liter melk i 2023, og anbefalte i kvotedrøftingene en reduksjon i forholdstallet for kumelk på fire prosentpoeng sammenlignet med 2022, fra 0,99 til 0,95.

Bondelaget og NBS støttet Tines anbefaling.

Landbruks- og matdepartementet fastsatte på denne bakgrunn forholdstallet på disponibel kvote for kumelk til 0,95 for 2023.

Geitemelkkvote på 0,95

Tine prognoserer et lavere innenlandsk salg av geitemelk i 2023 enn i 2022. Nedgangen veies imidlertid opp av at eksporten er anslått å øke. Tine anbefalte derfor å holde forholdstallet for geitemelkkvote på 0,95 i 2023.

– Etter en midlertidig økning i markedet for melk under koronapandemien, er markedet nå tilbake på en trend med lavere forbruk av meieriprodukter. Det gjør at vi dessverre må redusere kvotene for de aktive kumelkeprodusentene i 2023. Balanse mellom tilbud og etterspørsel er viktig, fordi overproduksjon er svært kostbart for næringa, sier Landbruks- og matminister Sandra Borch.

Statsråden er glad for at Bondelaget og NBS stiller seg bak Tines anbefaling om forholdstallene for 2023.

– Melkeproduksjon er svært viktig for at vi skal ha et landbruk over hele landet, og jeg er oppmerksom på de utfordringene melkeprodusentene står i, med økte kostnader og en utfordrende markedssituasjon, sier Borch.

Neste artikkel

Med Tine-bilen mot Folgefonna