Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Forholdstall på 1,07 for kumelk i 2021

Landbruks- og matdepartementet har fastsatt forholdstallet for disponibel kvote for kumelk til 1,07 for kvoteåret 2021. Produksjonstaket er satt til 963 000 liter.

Arkivfoto: Norsk Landbruk
Arkivfoto: Norsk Landbruk

I kvotedrøftingsmøtet mandag gjorde markedsregulator Tine greie for markedssituasjonen. Koronapandemien har gitt økt etterspørsel etter melkeprodukter som følge av endrede måltidsvaner og bortfall av grensehandelen.

For å betjene økte etterspørsel ble produksjonen i 2020 økt samtidig som lagrene ble redusert. Tine forventer at etterspørselen etter melkeprodukter vil holde seg inn i 2021, og det er behov for å bygge opp lagrene av blant annet ost.

Annonse

Tine anbefalte at forholdstallet for kumelk skulle økes fra dagens nivå på 1,05 til 1,07 for å sikre tilstrekkelig melkeinngang. Jordbrukets organisasjoner støttet Tines anbefaling. Landbruks- og matdepartementet fastsetter forholdstallet på disponibel kvote for kumelk til 1,07 for 2021.

Les mer på Landbruks- og matdepartementets nettsider

For geitemelk er forholdstallet satt til 0,94, og produksjonstaket for disponibel kvote er 900 000 liter for kvoteåret 2021.

Forholdstallet for grunnkvote beholdes på 1,00 for både kumelk og geitemelk.

Neste artikkel

Tema i jordbruksoppgjøret