Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Nortura vil samle griseslaktingen på Østlandet i Tønsberg

Konsernsjef Anne Marit Panengstuen i Nortura innstiller overfor styret å samle griseslaktingen på Østlandet i Tønsberg.

Ved å plassere griseslaktingen i Tønsberg, vil en ikke blokkere for videre utvikling av Rudshøgda som storfe og småfeanlegg, skriver Nortura. (Foto: Nortura)
Ved å plassere griseslaktingen i Tønsberg, vil en ikke blokkere for videre utvikling av Rudshøgda som storfe og småfeanlegg, skriver Nortura. (Foto: Nortura)

Det vil gi en positiv resultateffekt på 30 millioner kroner i året, og er et nytt steg i Norturas industriutviklingsplan. Planen skal bidra til å forbedre lønnsomheten i selskapet med mellom 350 og 400 mill kroner, skriver Nortura.

– Utredningen viser at Nortura er tjent med å samle griseslaktingen på Østlandet på ett sted, og investere i èn ny og toppmoderne slaktelinje. Det vil også øke brukernytten til våre eiere. Ved å effektivisere industrien får vi økt slagkraft i sluttmarkedet slik at vi i neste omgang evner å betale våre eiere mer for råvarene, sier Pangenstuen.

34 000 tonn gris på Østlandet

Nortura slakter i dag 34 000 tonn gris på Østlandet, 16 000 tonn i Tønsberg og 18 000 tonn på Rudshøgda. Kapasitetsutnyttelsen ved begge slaktelinjene er imidlertid lav, og ligger bare på 65 prosent i utnyttelsesgrad. I tillegg er begge slaktelinjene over 30 år og trenger å oppgraderes, skriver selskapet.

Med det som utgangspunkt, er utredningsgruppa enig om at det er klart mest lønnsomt å samle griseslaktingen på Østlandet på ett sted og investere i èn ny og toppmoderne slaktelinje der. Det konkluderes videre med at da er Tønsberg den beste lokaliseringen.

Annonse

Ved å plassere griseslaktingen i Tønsberg, vil en ikke blokkere for videre utvikling av Rudshøgda som storfe og småfeanlegg.

En ny og toppmoderne slaktelinje åpner helt nye muligheter for å ta i bruk digitalisering av verdikjeden. Det gir oss mulighet til spore og sortere gris ned på individnivå, og det åpner seg helt andre muligheter til å sortere grisen slik at en får utnyttet stykningsdelene på den enkelte grisen mest mulig optimalt. I tillegg det gir en sikrere og mindre sårbar klassifisering, skriver Nortura.

Hva med inntransporten?

– Vi har likevel stor forståelse for at svineprodusenter som får lenger kjørevei til slakteriet er bekymret for hva dette kan bety for dyrevelferden. Derfor vil dette være et sentralt tema på informasjonsmøtene vi gjennomfører neste uke, sier Karin Røhne, leder for tilførselsområdet i Nortura.

Røhne oppfordrer derfor alle eiere som har et engasjement rundt denne saken til å prioritere disse eiermøtene, både for å høre på konsernsjefens orientering, men ikke minst for å stille spørsmål direkte til ledelsen.

Ingen mister jobben

Flyttingen av slaktingen til Tønsberg vil ikke medføre at noen mister jobben. Det blir en reduksjon på 27 årsverk på Rudshøgda og en økning på 15 årsverk i Tønsberg.

Alle berørte fast ansatte ved Rudshøgda får jobbgaranti gjennom ansettelsesstopp ved fabrikken i perioden, slik at overtallige ved slakteavdelingen prioriteres når folk slutter og det blir ledige jobber ved fabrikken.

Det er fabrikksjefene ved Rudshøgda og Tønsberg, Fred Bakkejord og Therese Ryan, som har ledet utredningsarbeidet. Konsernstyret vil nå få saken på bordet og skal ta en endelig beslutning i styremøtet den 7. juni.

Neste artikkel

Nytt verktøy skal løfte dyrevelferden