Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Foreslår å endre lisensjakta på jerv

(Foto: Shutterstock)
(Foto: Shutterstock)

På Bondetinget torsdag sa statssekretær Aleksander Øren Heen (Sp) i Klima- og miljødepartementet at regjeringa foreslår å endre lisensjakta på jerv. Forslaget skal ut på høring 20.august.

Det er bare noen uker før jakta starter i dag, men det vil bety at jakta sammenfaller med når reinjegerne er på jakt i fjellet. Håpet er at flere jegere vil bety mer effektiv jakt.

Det er ikke åpnet for ordinær jakt på jerv. Lisensfelling skal være det viktigste verktøyet for å regulere bestanden av jerv. Lisensfellingsperioden går fra 10. september til 15. februar.

Stortinget fastsatt et bestandsmål på 39 årlige ungekull fordelt på 5 av de 8 rovviltregionene i Norge. Innenfor disse regionene utpeker de regionale rovviltnemndene områder hvor jerven er prioritert, og det legges til rette for yngling.

Annonse

Utenfor disse områdene vil beitedyr prioriteres og det er lavere terskel for felling av jerv.

Neste artikkel

Han gikk tvert gjennom ei rundballepresse, og kom levende ut igjen