Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Foreslår 20 millioner til beredskapslager for korn

Den sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa gjør at regjeringen ønsker å gjenopprette et beredskapslager for korn i sitt forslag til statsbudsjett for 2023.

Øker: Statsbudsjettet for 2023 legger opp til beredskapslagring for korn, styrket klimaarbeid og strømstøtte til jordbruk, veksthus og vanningslag. Illustrasjonsfoto: Kristin Bergo
Øker: Statsbudsjettet for 2023 legger opp til beredskapslagring for korn, styrket klimaarbeid og strømstøtte til jordbruk, veksthus og vanningslag. Illustrasjonsfoto: Kristin Bergo

I regjeringas forslag til statsbudsjett for 2023 får Landbruks- og matdepartementet økt sitt budsjett med 24,7 prosent for å kunne satse på økt matproduksjon og økt selvforsyningsgrad i landbruket.

Regjeringa foreslår blant annet å bevilge 20 millioner kroner til å starte etablering av et beredskapslager for korn høsten 2023. Regjeringen mener dette er nødvendig i et beredskapsperspektiv.

– Det er viktigere enn noen gang at vi tar dette grepet. Selv om handelssystemene normalt fungerer, ser vi at sikkerhetspolitiske kriser, som krigen i Ukraina, kan gjøre matforsyningen mer utrygg. Også klimaendringer og naturhendelser kan påvirke produksjonen og forsyningssikkerheten, sier Sandra Borch (Sp).

Annonse

Regjeringen vil også forlenge strømstøtteordningen til jordbruk, veksthus og vanningslag til 1. juli 2023 og ønsker å gjøre norsk matproduksjon mer bærekraftig.

Regjeringen ønsker å styrke arbeidet med klimatiltak i landbruket, og utvikling av den sirkulære bioøkonomien, gjennom å foreslå å etablere Bionova i 2023. Til denne satsingen er det foreslått å bruke 87,5 millioner kroner.

Bionova skal bidra til reduksjon av klimagassutslipp og økt opptak og lagring av karbon i jord på gårdsnivå.

Regjeringa ønsker videre at det skal innføres et avgiftskutt på anleggsdiesel. Kuttet er på grunnavgifta og staten vil kutte med 80 prosent.

Neste artikkel

Hvor norsk skal kornlagringa være?